Iespēja jauniešiem iesaistīties projektā “PROTI un DARI”

05.01.2017.

JAUNIETI 15-29 gadi – sāc jaunu gadu ar JAUNU DZĪVI!!!
Tu nestrādā, nemācies, nezini, kā mainīt savu dzīvi uz labo pusi?!…..
PIESAKIES šim projektam!!!

Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu – NEET jauniešus.
Projekta “PROTI un DARI!” laikā jaunieši tiks iesaistīti dažādos neformālās izglītības un citos pasākumos, aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īstenos NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā arī nevalstisko organizāciju un jauniešu centru darbībā. 
Projekta īstenošanas laiks – līdz 2018. gada decembrim.

Ja TU:
– Esi jaunietis/-te no 15 līdz 29 gadu vecumam.
– Vēlies kaut ko mainīt savā dzīvē.
Ja TU:
– Nemācies
– Nestrādā
– Neapgūsti arodu 
– Nesaņem bezdarbnieka pabalstu
Kas TEV par to būs?
– Sapratīsi – ko tu gribi.
– Apzināsies, ko tu proti un kas tevi interesē.
– Celsi savu motivāciju.
– Iepazīsies ar jauniem cilvēkiem.
– Iemācīsies interesantas lietas.
– Saņemsi konsultācijas.
– Piedalīsies pasākumos un semināros.
– Brauksi ekskursijās.
– Iesaistīsies sabiedrībā.
– Kļūsi par foršāku cilvēku!

TĀTAD… Kas tev jādara, lai pieteiktos projektā?
Meklē Jauniešu centra “ČETRI” kontaktus un dod ziņu!
Mēs esam šeit:
– https://www.facebook.com/jcentrs4/
jauniesu.centrs@preili.lv
– 29327010 Santa

Vairāk par projektu “PROTI un DARI!”:
http://jaunatne.gov.lv/…/jaunies…/par-projektu-proti-un-dari

Preiļu novada pašvaldība ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotajā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “PROTI un DARI!”.

Santa Ancāne
Jaunatnes lietu speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.