Apstiprina nolikumu sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršanai Preiļu novada iedzīvotājiem

29.12.2016.

29. decembra domes sēdē Preiļu novada domes deputāti izskatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanas kārtību no sporta atbalsta programmas un apstiprināja izstrādāto Preiļu novada domes nolikumu “Sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem”.

Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt Preiļu novada augsta līmeņa sportistus un sekmēt viņu rezultātu izaugsmi. Tas ļaus sportistiem veiksmīgāk sagatavoties sezonas atbildīgākajiem startiem, kā arī sniegs atbalstu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dalību sacensībās, ceļa izdevumiem un sporta inventāra iegādi.

Pieteikumu, kas adresēts Preiļu novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai, iesniedz sportists vai viņa treneris, pievienojot nolikumā minētos dokumentus. Pieteikumu vērtēšanu veic Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS) padome. Skolas padomes lēmums par finansējuma piešķiršanu tiek izskatīts Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, izskatīts un apstiprināts Preiļu novada domes sēdē.

Pieteikumi atbalsta saņemšanai tiek pieņemti katru gadu no 15. decembra līdz 15. janvārim. Nolikums pieejams www.preili.lv

Ilona Vilcāne
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.