Ēnu diena 2017. gadā norisināsies 15. februārī

04.01.2017.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 ĒNU DIENAS 2017 NOLIKUMS

Portāls www.enudiena.lv piedāvā:

No decembra līdz februārim: Ēnu devēju (uzņēmumi/organizācijas) vakanču reģistrācija; Ēnotāju (skolēni) reģistrācija un pieteikšanās vakancēm, Ēnotāju apstiprināšana uz konkrētām vakancēm

Cauru gadu: Ēnu devēju ekskursiju piedāvājuma veidošana un skolas pārstāvju pieteikšanās uz ekskursijām

Ēnu dienas termini:

Ēnotājs jeb Ēna ir 1. – 12.klašu (arī profesionālo izglītības iestāžu 1. – 4. kursu) audzēknis, kas Ēnu dienā 4 – 6 stundas seko izvēlētās profesijas pārstāvim viņa darba gaitās un izzina, kas nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par profesionāli. Ēnotājam ir jāreģistrējas portālā, lai varētu pieteikties vakancēm.

Ēnot – process, kurā skolēns 4 – 6 stundas seko izvēlētās profesijas pārstāvim viņa ikdienas darba gaitās un izzina, kas nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par augstas raudzes profesionāli.

Ēnu devējs – uzņēmums, organizācija vai valsts institūcija, kas pieteikusies Ēnu dienai, dodot skolēniem iespēju ēnot savus darbiniekus. Ēnu devējiem ir jāreģistrē savas organizācijas profils, lai varētu izmantot portāla sniegtās iespējas un pieteikt vakances.

Ēnojamais – ikviens uzņēmuma, organizācijas vai valsts institūcijas (Ēnu devēja) darbinieks, kurš uzņem Ēnu un dalās savās profesionālajās zināšanās, prasmēs un darba pieredzē.

Vakance – Ēnu devēja pieteikts viena cilvēka – Ēnojamā – amats, kuru 1-4 skolēni-ēnotāji Ēnu dienas ietvaros varēs ēnot

Darba devēji tiek aicināti pieteikt vakances

Ēnu devējs ir uzņēmums, organizācija vai valsts institūcija, kas pieteikusies Ēnu dienai, dodot skolēniem iespēju ēnot savus darbiniekus. Ēnu devējiem ir jāreģistrē savas organizācijas profils vai jāatjauno iepriekš izveidotais profils, lai varētu izmantot portāla sniegtās iespējas un pieteikt vakances.

Ēnu devēja profilā ir jābūt norādītai šādai informācijai – Jūsu uzņēmuma/iestādes/organziācijas nosaukums, adrese, nozare pēc NACE klasifikatora, Jūsu organizācijas apraksts un logo, jo šo informāciju redzēs citi portāla lietotāji.

1 darba dienas laikā piereģistrēto Ēnu devēju profilu apstiprina Junior Achievement Latvija.

Savā profilā Ēnu devējs var pievienot vakances neierobežotā daudzumā līdz 16. janvārim.

Būtiski ir norādīt īsu vakances aprakstu, lai potenciālie Ēnotāji zinātu, uz ko piesakās. Lai nodrošinātu ēnošanas kvalitāti, vienu speciālistu – vienu vakanci – var ēnot maksimums viens līdz četri jaunieši.

Ēnotāju pieteikšanās uz vakancēm:

16.01.-22.01.

26.01.-29.01.

02.02.-05.02.

Nejaušais ēnotājs: 09.02.-11.02

Šogad Ēnotāju pieteikšanās notiksies 3 kārtās. Pēc katras kārtas Ēnu devējiem tiek dotas 3 dienas laika, lai apstiprinātu vai noraidītu pieteikumus. Ja pieteikumam netiek mainīts statuss, uzsākot jauno pieteikšanās kārtu, pieteikums automātiski noraidās. 4. kārta ir Nejaušais Ēnotājs (skaidrojumu lūdzu skatīt zemāk).

Ēnu devēji apstiprina pieteikumus:

23.01.-25.01. (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties)

30.01.-01.02. (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties)

06.02.-08.02.  (šajā laikā uz vakancēm NEVAR pieteikties)

Līdz 13.februārim Ēnu devējam jāsazinās ar izvēlētājām Ēnotājiem un jānorunā precīza tikšanās vieta un laiks Ēnu dienā.

Ēnu diena 2017 norisināsies 15.februārī. 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.