Pieņemti saistošie noteikumi par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

29.12.2016.

29. decembra Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināti Preiļu novada domes saistošie noteikumi “ Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pagarināts licenču derīguma termiņš un kādā tās tiek anulētas.

Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai izsniegs Preiļu novada Izglītības pārvaldes izveidota Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija. Izsniegtās licences termiņš ir 2 gadi, izņemot, ja nodrošinājums ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai izsniegts uz īsāku termiņu.

Noteikumi stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas “Preiļu Novada vēstīs”. 

Ilona Vilcāne
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 29.12.2016.