Turpinās sadarbību ar Riebiņu novadu tūrisma jomā

29.12.2016.

29. decembra Preiļu novada domes sēdē deputāti, izskatot Riebiņu novada domes piedāvājumu par sadarbību tūrisma jomā, nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Riebiņu novada pašvaldību par kopīgu Tūrisma informācijas centra (TIC) darbības nodrošināšanu arī 2017. gadā.

Kopīgā Preiļu un Riebiņu novadu TIC mērķis ir attīstīt un veicināt tūrismu abu pašvaldību administratīvajās teritorijās, īstenojot abiem novadiem vienotu tūrisma politiku, izstrādājot vienotus tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, kopīgi izveidotu tūrisma objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību, koordinēt tūrisma pakalpojumu sniegšanu abu novadu iedzīvotājiem un viesiem, vienlaicīgi rūpējoties par kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, vides saglabāšanu ar tūrismu saistītajās abu novadu teritorijās.

Preiļu un Riebiņu TIC 2016. gada sezonā apkalpots par ~12% apmeklētāju vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ir ievērojami pieaudzis pieteikto ekskursiju pa Preiļiem skaits. Apmeklējumu statistika liecina, ka 2016. gadā ir pieaudzis ārvalstu tūristu skaits ne vien TIC, bet arī tūrisma objektos. Turklāt to ģeogrāfiskā izcelsme ir plašāka. Ja 2015. gadā TIC tika apkalpoti tikai Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Nīderlandes tūristi, tad 2016. gadā papildus iepriekšminētajām valstīm tūristi bija arī no Vācijas, Francijas, Igaunijas, Moldovas un Ungārijas.

Kopīgs Preiļu un Riebiņu TIC darbojas jau no 2014. gada un tas atrodas Preiļos, Kārsavas ielā 4.  

Ilona Vilcāne
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 29.12.2016.