Izmaiņas norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem Aizkalnes un Saunas pagasta iedzīvotājiem

03.01.2017.

No 2017. gada janvāra Aizkalnes un Saunas pagasta pārvaldē SIA “Preiļu saimnieks” klientiem vairs nav iespējams norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem. Šādas izmaiņas ieviestas nelielā klientu skaita dēļ.

Turpmāk norēķinus aicinām veikt SIA „Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā, N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.30 (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00), tālr. 65381382 vai 26345495, e-pasts: namu.parvalde@preili.lv.

Ir iespēja rēķinu saņemt savā e-pastā un pēc tam norēķināties internetbankā. Norēķinu konts: AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X026, konts: LV30UNLA0026000609608. SIA “Preiļu saimnieks” reģistrācijas Nr. 47703001720. Maksājot internetbankā, obligāti norādiet sava rēķina numuru un precīzu adresi!

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.