Izvērtēti foto konkursa “Latgalietis 21. gadsimtā“ iesūtītie darbi

17.12.2016.

Pagājušā gada nogalē, 17. decembrī, viesu mājā pie Preiļu fotomākslinieka, Latgales fotogrāfu biedrības vadītāja Igora Pliča bija pulcējusies žūrija, lai izvērtētu konkursam “Latgalietis 21. gadsimtā” iesūtītos foto darbus.

Žūrija strādāja ilgi, darbs pie iesūtīto fotogrāfiju izvērtēšanas noslēdzās tikai vakarpusē, kad pēc spraigām diskusijām un viedokļu apmaiņas tika izvēlēti četri foto darbi, kuri saņems konkursa balvas. Šobrīd saglabājas intriga, un uzvarējušo autoru vārdi tiks nosaukti konkursa noslēgumā, kad tiks atklāta labāko foto darbu izstāde. 

Žūrijā darbojās Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas docētājs, dizainers Ēriks Zlatkus, Preiļu kultūras centra māksliniece Silvija Berezovska, Rēzeknes novada mājas lapas redaktore, dzejniece Anna Rancāne, Daugavpils fotokluba „Ezerzeme F” vadītājs Linards Onzuls, Daugavpils universitātes docents Valentīns Lukaševičs, Krāslavas foto mākslinieks, Ukrainas foto mākslinieku savienības biedrs Anatols Kauškalis, Rēzeknes kultūras un tūrisma centra māksliniece Daina Salmiņa. Žūrijas sastāvu pagājušajā gadā apstiprināja Latgales plānošanas reģions.

Žūrijas pārstāvis Ēriks Zlatkus pastāstīja, ka darbu vērtēšana bija grūts un spraigs darbs, jo iesūtīts bija ļoti daudz fotogrāfiju, un visas tika izskatītas. Tās sašķirot un izvēlēties labākos un profesionālākos uzņēmumus nebija vienkārši. Portreta žanrs fotogrāfijā neesot viegls, un vēl pie tam – latgalieša portrets.

Anna Rancāne un Linards Onzuls aicina cilvēkus, kuri piedalās konkursos, attiekties nopietnāk pret sevi un citiem un iesūtīt darbus, kas atbilst konkursa nolikumam. Šajā reizē  žūrijas pārstāvjiem daudz laika bija jāvelta, pārskatot daudzas mapes ar fotoattēliem, kuri neatbilda ne kvalitātei, ne noteiktajam žanram. Tomēr ir liels gandarījums, ka noslēgumā radīsies laba grāmata, no kuras lappusēm uz mums skatīsies latgalietis, kāds tas ir šobrīd – 21. gadsimtā. Tie būs gan jauni, gan veci dažādas izcelsmes cilvēki.

Valentīns Lukaševičs, balstoties uz savu pieredzi, uzskata, ka portrets ir tāds žanrs, kad raksturu un spēku var parādīt tad, kad cilvēks jau sasniedzis cienījamu vecumu. Tad arī atspoguļojas dzīvesstāsts, vēsture un pieredze. Anatols Kauškalis par ļoti labu atzīst realizēto ideju savākt vienkopus latgaliešu portretus, jo starp visām iesūtītajām fotogrāfijām ir ļoti vērtīgi darbi.

Gandarījums par padarīto ir katram žūrijas pārstāvim, jo, kā pavēstīja konkursa organizētājs Igors Pličs, pirmo reizi pie darbu vērtēšanas darbojās tik kompetenta žūrija. Darbs bija atbildīgs, domas dalījās, bet ātri tika atrasts kopsaucējs. Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs pateicas žūrijas pārstāvjiem un atzīst, ka nav žēl ne laika, ne līdzekļu, ne iekšējo resursu tam, lai pavasarī ikviens varētu baudīt skaistu rezultātu un varētu sveikt uzvarētājus, kuri ir nominēti.

Kopumā konkursam tika iesūtītas 130 autoru 2 618 fotogrāfijas. Saskaņā ar apstiprināto fotokonkursa “Latgalietis 21. gadsimtā” nolikumu žūrijas uzdevums bija izvērtēt iesūtītos darbus, izvēloties tos, kuri tiks godalgoti. Pēc konkursa ieplānots izdot grāmatu ar Latgales cilvēku portretiem un organizēt ceļojošo foto izstādi.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 17.12.2016.