Mācību semestra noslēguma pasākums ģimnāzijā

21.12.2016.

21.decembrī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji tikās svinīgā pasākumā, kurš, kā ierasts, tika veidots Ziemassvētku noskaņās, lai gaišu un pozitīvu domu pilnā un sirsnīgā noskaņojumā pabeigtu mācību gada 1. semestri.

Svētku koncertā skatītājus priecēja ģimnāzijas vokālais ansamblis, folkloras kopa “Rūtoj”, vokāli instrumentālais ansamblis (vadītāja Ilze Rožinska), deju kopa “Gaida” (vad. Gaida Ivanova), Nora Kirsanova, Santa un Sintija Vojevodskas un Ģimnāzistu parlamenta sagatavotā ludziņa. Visus pasākumā klātesošos uzrunāja direktore Ligita Pauniņa, kā arī sveica tos ģimnāzistus, kuriem šajā semestrī liecībā ir tikai labas un teicamas atzīmes. Īpašas balvas tika sagādātas čaklākajiem katras klases audzēkņiem, kuriem ir augstākais vidējais vērtējums savā klasē: Ievai Poplavskai (7.D), Jadvigai Mežniecei (8.D), Aijai Gžibovskai un Sandim Mauriņam (10.D), Laumai Tumašovai (11.D), Ausmai Dzerkalei (12.D). Skolotājas Annas Verzas pateicības vārdi tika veltīti tām piecām meitenēm un skolotājai Ilzei Rožinskai, kuras piedalījās projektā Erasmus + Polijā, un Euroscola komandai 24 ģimnāzistu sastāvā un skolotājam Feoktistam Pušņakovam.

 Lai Ziemassvētku brīnums dāvā visiem siltumu, mīlestību, prieku un ticību sev, saviem spēkiem! Lai Jaunajā gadā izdodas atrast meklēto, piepildīt iecerēto un nepazaudēt iegūto! Gaišus un līksmus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Santa Jukša, 12.AH

 

Pēdējās izmaiņas: 21.12.2016.