Remontdarbi 2016. gadā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

20.12.2016.

Šis gads ir Remontu un celtniecības daļai ir bijis ļoti ražīgs, SIA “Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās paveikti daudzi lielāki un mazāki remontdarbi, informē Remontu un celtniecības daļas vadītāja Antoņina Krasnopjorova.

Vairākās mājās veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts: Daugavpils ielā 68, Liepu ielā 1 (I kāpņu telpa, kur veikta arī kāpņu telpas grīdas izlīdzināšana un flīzēšana), Liepu ielā 10 (I kāpņu telpa), Rēzeknes ielā 24 un Rīgas ielā 1.

Priekšlaukuma un betona lieveņa remonts veikts Liepu ielas 1. mājai (III un V sekcija) un Liepu ielas 30. mājai.

Rēzeknes ielas 24. mājai veikts balkonu remonts un betona lieveņa remonts (IV sekcijai). Zaļās ielas 12. mājai pārmūrēti skursteņi un nomainītas ārdurvis.

Noteksistēmas montāža veikta Rēzeknes ielas 16. mājai (dz. 4, 3) un Aglonas ielas 9. mājai (dz. 2, 4), bet Zaļajā ielā 12 uzstādītas notekcaurules.

PVC logi uzstādīti kāpņu telpās Liepu ielas 10. mājā un Liepu ielas 6. mājā. Jaunas pastkastītes ir uzstādītas Rīgas ielā 1, Liepu ielā 10, Daugavpils ielā 68, Rēzeknes ielā 24.

Jauni soliņi ir pie Liepu ielas 10. mājas (I kāpņu telpa) un pie N. Rancāna ielas 1. mājas un pie mājas Viļānu ielā 4.

Viļānu ielas 6. mājai veikts ārsienu remonts un krāsošana, Saltupes ielas 4. mājai pārmūrēti ventilācijas skursteņi, Aglonas 29. mājai veikts ieejas nojumes remonts, A. Upīša ielas 4. mājai veikta vējdēļu maiņa, Liepu ielas 7. mājai – jumta daļējs remonts, bet Rēzeknes ielas 21. mājai un Brīvības ielas 3. mājai veikts lieveņa remonts.

SIA „Preiļu saimnieks” Remontu un celtniecības daļa saskaņā ar mājas vecāko vai dzīvokļu īpašnieku vairākuma ierosinājumiem apsaimniekošanas līdzekļu ietvaros daudzdzīvokļu mājās veic dažādus remontdarbus.

SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās apsaimniekošanas maksa ir noteikta 0,46 eiro (ar PVN) par kvadrātmetru. Vadoties pēc dzīvokļu īpašnieku kopības vairākuma lēmuma, par uzkrātajiem līdzekļiem SIA „Preiļu saimnieks” remontu un celtniecības daļa veic nepieciešamos remontdarbus.

Dzīvokļu īpašniekus aicinām izturēties saudzīgi pret kopīpašumu, saudzīgi atvērt un aizvērt durvis, nebojāt apgaismes ķermeņus un slēdžus, rūpēties par tīrību kāpņu telpās. Paldies aktīvajiem māju vecākajiem! Tikai darbojoties savstarpējā cieņā un sapratnē iespējama veiksmīga daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana.

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.