Līdz 2017. gada 16. janvāra plkst.13.00. dzīvokļa īpašuma Andreja Upīša ielā 1–10, Preiļos, elektroniskā izsole

15.12.2016.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 29 zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 1–10, Preiļos, Preiļu novadā.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 75,7 m2 platībā un 757/11965 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 76010061929001) un zemes (kadastra apzīmējums 76010061929).

Īpašuma izsoles sākumcena: 4300,00 EUR.

Izsoles solis: 200,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 15. decembrī pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums ir 2017. gada 16. janvārī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 4. janvārim nepieciešams iemaksāt nodrošinājuma summu 430,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas, reģ. Nr. depozīta kontā LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja tās autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Uzziņas pa tālruni 64624889 vai 26111586

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.