Preiļu slimnīca aizvadījusi darbīgu gadu

16.12.2016.

“Uzņēmumam šis gads ir bijis dinamisks un piepildīts. Pēc pagājušajā gadā veiktā audita ieteikumiem uzlabota iekšējās kontroles sistēma un procesu vadība, kas palīdz nodrošināt sakārtotu un efektīvu uzņēmuma darbību”, tā sarunu par SIA “Preiļu slimnīca” darbu iesāka valdes priekšsēdētāja Iveta Stare. Preiļu slimnīcas vadītāja atzīst, ka aizvadītajā gadā ir bijis daudz jāmācās un jāizprot gan veselības aprūpei likumdošanā noteiktās  prasības, gan finansēšanas noteikumi. Liels izaicinājums ir arī personālvadība, jo uzņēmumā strādā 149 darbinieki. Tomēr, neskatoties uz to, daudz ticis izdarīts.

SIA „Preiļu slimnīca” aizejošajā gadā nav iesākusi nevienu projektu, piesaistot Eiropas fondu vai kredītiestāžu finansējumu,  jo uzņēmums turpina atmaksāt kredītus un kredītprocentus par iepriekš īstenotajiem projektiem. Tas gadā sastāda 129 179 eiro. Šogad vairāk iegādāta medicīnas aparatūra un inventārs – autoklāvs, masāžas galdi, medicīniskie svari, ginekoloģiskās lampas, spirogrāfs, kardiotokogrāfs, ultraskaņas aparāts, atjaunotas nepieciešamās mēbeles un iegādāts apģērbs medicīnas personālam. Nesen notikušas izmaiņas valdes sastāvā, no 1. oktobra par trešo valdes locekli Jolantas Gžibovskas vietā tika apstiprināta SIA „Preiļu slimnīca” ārste Svetlana Morozova. Uzņēmuma darbinieki ir bijuši arī vairākos pieredzes apmaiņas braucienos, lai vērotu, kā citviet strādā dzemdību un rehabilitācijas nodaļas. 

Slimnīcai svarīga ir Dzemdību nodaļa, jo ik gadu ir redzams dzemdību skaita pieaugums: 2012. gadā notika 291 dzemdības, 2013. gadā – 340, 2014. gadā – 408, 2015. gadā – 455, šogad uz 13. decembri – 465 dzemdības. Rezultāti ir labi, neraugoties uz to, ka nodaļa šogad bija uz divām nedēļām slēgta, jo tika veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana, centralizētas skābekļa padeves sistēmas atjaunošana un kanalizācijas sistēmas uzlabošana. Par padarīto Iveta Stare pateicas visām iesaistītajām pusēm – SIA “Preiļu celtnieks”, SIA “Preiļu santehniķis” un SIA “Salang P”, kas saprata lietas nopietnību un visus darbus kvalitatīvi paveica īsā laika posmā. Māmiņu skolā šogad veiksmīgi darbību iesāka dūla Veronika Tabūne, kura nodarbībās ar topošajiem vecākiem runā par laiku gatavojoties dzemdībām.

Preiļu slimnīca šobrīd ir veselības sistēmas reformas gaidās, un galvenais, lai šīs paredzamās darbības uzlabotu ārstniecības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ikvienam valsts iedzīvotājam.

Preiļu slimnīca strādā ar pozitīvu bilanci. Salīdzinot ar 2015. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, kopējie ienākumi ir samazinājušies par 32 687 eiro, jo SIA „Preiļu slimnīca” no pagājušā gada 1. jūlija nesniedz laboratorijas pakalpojumus, tika samazināts arī Nacionālā veselības dienesta finansējums ambulatorajā daļā. Savukārt par notikušajām dzemdībām 2015. gada pirmajā pusgadā saņēma 78496,32 eiro, šogad 103 408,21 eiro, pieauguši ieņēmumi par maksas un nomas pakalpojumiem. Izdevumi samazināti par 112 606 eiro. Kapitāldaļu turētāju saņemtais finansējums šogad: 16 600 eiro no Preiļu novada domes, 5 790 eiro no SIA „Centrālā laboratorija”. Protams, gribētos, lai finansējuma sadalījums gan pašvaldību, gan valsts līmenī būtu solidārs, jo Latvijā ir visaugstākais izglītības finansējuma īpatsvars kopējos valdības izdevumos un viens no zemākajiem veselības aprūpē.

Slimnīcas darbinieki priecājas par  mājaslapas jauno versiju – www.preiluslimnica.lv –, ko izmanto pacienti komunikācijai ar mediķiem un personālu.  Reģistratūrā ir izveidots zvanu centrs – viens no darbiniekiem pieņem tikai telefona zvanus, kā arī atzvana visiem tiem pacientiem, kuri nav varējuši sazvanīt. SIA „Preiļu slimnīca” ir arī sociālajos tīklos: Facebook, Twitter, par aktualitātēm informācija tiek ievietota arī Preiļu novada mājas lapā www.preili.lv un “Preiļu Novada Vēstīs”.

Daudz būtiskas informācijas sniedz arī pacientu aptaujas anketas, kas šobrīd ir pieejamas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā, Terapijas nodaļā un arī poliklīnikā. Šī informācija palīdz uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Preiļu novada domes stipendiju konkursā trīs jaunieši, kuri studē medicīnu, saņēma pirmās stipendijas un atgriezīsies darbā uz Preiļiem, bet šī gada 14. aprīlī ir noslēgts sadarbības memorands starp Rīgas Stradiņa universitāti un Preiļu novada domi par kopīgiem projektiem veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

Preiļu slimnīca šogad piedāvā jaunus maksas pakalpojumus: nūjošanas nodarbības grupā fizioterapeita vadībā, tradicionālo Taizemes masāžu, medicīnisko teipošanu. Uz pieņemšanu vienreiz mēnesī izdevās piesaistīt labu speciālistu – ārstu nefrologu Māri Pļaviņu, kurš sniedz valsts apmaksātas konsultācijas, pacientam jāmaksā tikai pacienta iemaksa 4.27 eiro.

Šobrīd ir izsludināta iepirkuma procedūra par jauna datortomogrāfa nomu, kas palielinās izmeklējumu iespējas un kvalitāti. Līdz gada beigām Dienas stacionārā pacienti varēs saņemt arī valsts apmaksātu hemodialīzes pakalpojumu.

Iveta Stare pateicas galvenajai ārstei Viktorijai Šmukstei, Vispārējās nodaļas vadītājai ārstei Irēnai Vaivodei, galvenajai māsai Aijai Stupānei, virsmāsām Inai Klušai un Solvitai Kiršai, tāpat ikvienam darbiniekam par iesaistīšanos kopējā darbā un sniegto atbalstu.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Pēdējās izmaiņas: 16.12.2016.