Iedegta Preiļu galvenā egle

11.12.2016.

11. decembrī ar dziesmām, dejām un rotaļām Preiļu centrālajā laukumā tika iedegta pilsētas galvenā egle. Šoreiz bērnus priecēja mazais karalis-lauva Simba, Tīģermeitene, Rūķītis un, protams, Ziemassvētku vecītis. Bērnus, kas pie eglītes noskaitīja jau apgūtos Ziemassvētku dzejolīšus un nodziedāja dziesmiņas, Lapsa pacienāja ar nelieliem kārumiem. 

Egles iedegšanā palīdzēja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, kas šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā klātesošos sveica Trešajā adventē. Kopā ar egli laukumā gaiši iemirdzējās arī lielākas un mazākas sniegpārsliņas, kuru autore ir Lidija Ceriņa. Idejas palīdzēja realizēt Jeļena Puzaka, mākslinieks Voldemārs Kokorevičs un sabiedriskā centra “Līči” aktīvistes.

Kā ierasts, arī šogad krāšņo egli pilsētas centrālajam laukumam izvēlējās SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece. Tā šogad uz Preiļiem ir atceļojusi no Viktora Bužinova meža Pelēču pagastā, tāpēc paldies viņam par šo dāvanu, kas svētku rotā nu priecē pilsētas un novada iedzīvotājus un viesus!

Savukārt laukumā pie Preiļu novada domes uzstādīta kupla un fantastiski skaista sudrabegle, kas 30 gadus augusi Skolas ielas iedzīvotājas Annas Rutkovskas dārzā. Rutkovskas kundze, atvēlēdama egli visu iedzīvotāju priekam, novēl, ka ikvienam vajadzētu sākt ar savu sētu, tad ar savu novadu un Latvija kļūs skaistāka un bagātāka. Paldies Rutkovskas kundzei!

Abas egles operatīvi atveda un uzstādīja SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas darbinieki. SIA “Vicars” vadītājs Broņislavs Veigulis jau vairākus gadus dāvina autokrāna pakalpojumu smago svētku egļu iekraušanai un uzstādīšanai. Liels paldies visiem, kuri piedalās svētku noskaņas radīšanā! 

Pēdējās izmaiņas: 11.12.2016.