Plānots apstiprināt Latgales SEZ teritoriju kvotas pašvaldībām

12.12.2016.

Nacionālā informāciajs aģentūra LETA ziņo, ka tuvākajā laikā ir plānots apstiprināt Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritoriju kvotas katrai pašvaldībai. Tā 7. decembrī Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātus informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Raivis Bremšmits.

Viens no noteikumiem Latgales SEZ izveidē ir, lai šīs teritorijas apmērs nepārsniedz 5% Latgales reģiona teritorijas. Līdz šim pašvaldības jau ir noteikušas teritorijas vairāk nekā 20 000 hektāru platībā, kurās tās vēlas izveidot SEZ.

Balstoties uz pašvaldību ierosinājumiem, tuvākajā laikā ir plānots apstiprināt kvotu katrai pašvaldībai. Pēc tam tiks noteiktas konkrētas SEZ robežas, ņemot vērā komersantu pieprasījumu un plānotās investīcijas.

Bremšmits uzsvēra, ka Latgales SEZ izveide ir ļoti būtiska, jo Latgalē ir liels daudzums neizmantoto īpašumu, kā arī tā atrodas austrumu pierobežā, kur ir liels loģistikas potenciāls.

Tikmēr Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne iezīmēja problēmas, kas saistītas ar SEZ izveidi. Proti, uzņēmēji norāda uz lielajām izmaksām, ar kādām jāsaskaras, sākot izmantot SEZ – gan augstā elektrības cena, gan jauno ugunsdzēsības noteikumu ievērošana. Uzņēmēji esot norādījuši, ka neizmantos Latgales SEZ, jo neredz, kādā veidā varēs gūt peļņu. Viņa minēja konkrētu piemēru ar kādu Ukrainas investoru, kas labprāt darbotos Latgales SEZ, tomēr uzzinājis par elektroenerģijas cenām, priekšroku dos citai valstij.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikto kārtību SEZ platība tiek noteikta atkarībā no konkrētās pašvaldības statusa. Proti, nacionālās nozīmes centros SEZ platība ir līdz 2500 hektāriem, nacionālas nozīmes centram ar darbojošos speciālo ekonomisko zonu – 250 hektāri, pašvaldībām ar reģionālās nozīmes centru un pašvaldībās ap nacionālas nozīmes centriem līdz 2000 hektāru. Savukārt pašvaldībās ar novada nozīmes centru un pārējās pašvaldībās – līdz 700 hektāriem.

Vairākiem novadiem SEZ teritorija būs 2000 hektāru platībā. Šajā kategorijā ietilpst Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes novads. Savukārt 700 hektāru platībā SEZ teritorija būs Aglonas, Baltinavas, Ciblas, Dagdas, Ilūkstes, Kārsavas, Riebiņu, Rugāju, Viļakas, Viļānu, kā arī Vārkavas un Zilupes novadā.

Savukārt Rēzeknei, kurai jau pašai ir sava SEZ, platība būs 250 hektāri.

Sagatavojot lēmumu par attiecīgajā pašvaldībā esošo teritoriju iekļaušanu SEZ, būs jāņem vērā, lai teritorijas ekonomiskā atdeve pārsniedz paredzamo nodokļu atlaižu apjomu. Tāpat būs jāsaņem konkrētās teritorijas īpašnieka apliecinājums, kurā norāda ne mazāk kā nākamo desmit gadu periodam plānotās darbības teritorijas attīstībai un teritorijas plānoto ekonomisko atdevi.

Paredzēts, ka Latgales SEZ darbosies līdz 2035.gada 31.decembrim.

Ella Pētermane, LETA

 

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2016.