Preiļu novadā norisinājās pašvaldības vadības un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem

12.12.2016.

No 5. decembra līdz 8. decembrim Preiļu novada pašvaldība organizēja vairākas tikšanās ar novada iedzīvotājiem gan pagastos, gan pilsētā, lai stāstītu par paveiktajiem darbiem šajā gadā, informētu par ieplānotajiem projektiem nākamajam gadam un uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai.

5. decembrī Aizkalnes pagasta tautas nama zālē uz sarunu tika aicināti  Aizkalnes pagasta iedzīvotāji, 6. decembrī svarīgi jautājumi par pagasta attīstību tika pārrunāti sanāksmēs Pelēču pagasta Ārdavas saieta namā un  Pelēču kultūras namā. 7. decembrī uz tikšanos Salas pamatskolā un Saunas pagasta tautas namā bija pulcējušies Saunas pagasta iedzīvotāji, bet 8. decembrī par padarīto tika runāts Preiļu pagasta Līčos un Preiļu kultūras namā.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs informēja iedzīvotājus par paveikto  2016. gadā, pastāstīja par lielākajiem iesāktajiem projektiem, par finansējuma piesaistes iespējām un iepazīstināja ar ieplānoto nākamajam gadam. Tikšanās reizēs piedalījās domes iestāžu vadītāji un darbinieki. Iedzīvotāji varēja saņemt atbildes uz jautājumiem no pašvaldības Attīstības daļas speciālistiem, Labklājības pārvaldes darbiniekiem un lauku attīstības konsultanta. Par drošības jautājumiem stāstīja Preiļu novada Pašvaldības policijas pārstāvis, par informatīvo saikni ar novada iedzīvotājiem runāja sabiedrisko attiecību speciālists.

Lauku teritorijās visvairāk jautājumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem bija saistībā ar lauku ceļu stāvokli un ceļu renovācijas iespējām. Aktuāls jautājums ir klaiņojošie suņi, kā arī nākamajā gadā paredzētā suņu čipošana. Saunas pagastā radās diskusijas par skolēnu pārvadāšanu, Priekuļu ciemata aktīvās kundzes izteica vēlmi iekārtot telpu dažādām radošajām nodarbībām, savukārt Pelēču pagasta centrā aktuāla ir apgaismojuma uzlabošana diennakts tumšajā laikā. Daži klātesošie ierosināja vecākos novada seniorus godināt jau no 80 gadu vecuma sasniegšanas nevis no 90 gadiem, kā tas tiek darīts šobrīd.

Tikšanās laikā Preiļu kultūras namā iedzīvotāju jautājumi bija saistīti ar ielu un ceļu stāvokli, to tīrīšanu apledojuma laikā, klaiņojošajiem dzīvniekiem, tika diskutēts arī par pilsētas noformējuma uzstādīšanu svētku laikā.

Pirms kopīgās tikšanās Preiļu kultūras namā ikvienam bija iespēja griezties individuāli pie dažādu jomu speciālistiem, kuri turpat uz vietas sniedza konsultācijas.

 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.