“No prieka līdz asarām”, saka politiski represētā Reģīna Pastare

10.11.2016.

“Es ar lielu prieku sirdī saņēmu ielūgumu, ka ir tas gods Preiļos piedalīties šī gada 19.oktobrī un šī gada 10.novembrī pasākumos par latviešu dzīvi izsūtījumā Sibīrijā. Es to uzņēmu kā pārsteigumu, jo iepriekš neko tādu nebiju piedzīvojusi un izjutusi. Es kā ledus gabals, tiku izkustināta no ziemā aizsalušās upes, un  iekustināta, lai palu laikā  kustētos pa straumi.

Dzimtenes mīlestība ir viss, kas atrodas man apkārt: ģimene, burvīgā daba, laukos vectēva mājas un pat bedrainie lielceļi. Dzimteni uz kādu laiku var pamest, bet nekad nevar izdzēst no savas atmiņas. Latvija var lepoties ar bērniem, kuri ar nenoslēpjamu prieku sirdīs, smaidu sejās, raitu dejas soli, sniedza mums politiski represētajiem par godu veltītos priekšnesumus. Viņi būs tie, kas nesīs Latvijas vārdu pasaulē un nebaidīsies no grūtībām, ko dzīve var dažreiz uzkraut plecos. Latvija ir spēcīga zeme, jo dziesmā un dejā ir spēks. Viņi būs nākamās zvaigznes. Gods tiem jauniešiem un bērniem, kas vadīja pasākumu un nebaidījās sadoties rokās ar sirmgalvjiem.

Dārgie, bērni un jaunieši! Lai jums vienmēr taisna gaita, stingrs mugurkauls, līdzīgi, kā dejas solī. Saules apmirdzētas lai rit jūsu bērnu dienas. Lielu nodomu un trauksmes pilna ir jūsu jaunība. Raženā, krietnā darbā lai paiet jūsu dzīve. Dalīsimies sirsnīgos skatienos, atsaucīgos smaidos. Lai pasaule jums apkārt izplaukst kā daudzkrāsaina, brīnišķīga puķe, kuras katra ziedlapiņa dāvā dzīves piepildījumu un prieka sajūtu, gandarījumu par katru nodzīvoto dienu. Novēlu piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto, atrast meklēto. Ar Latviju katram vajadzētu lepoties ne tikai svētku dienās, bet arī ikdienā.”

Pateicības vārdi tiek veltīti Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, kas vadīja pasākumu un folkloras kopai “Rūtoj”, Preiļu 2.vidusskolas deju kolektīvam  “Asorti”  un Preiļu pamatskolas deju kolektīvam “Dancari”.

Ināra Krusta, JEPVĢ vēstures skolotāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.