Preiļu pils iegūst savu vēsturisko izskatu

09.12.2016.

Jau vairākus mēnešus Preiļi ir izraisījuši pozitīvu interesi novada viesos no mūsu pašu valsts, no ārzemēm, pastiprināta interese ir arī no uzņēmējiem, kuri  plāno atjaunot vēsturiskās ēkas tepat Latvijā. Pateicoties Preiļu novada domes deputātu lēmumam pagājušā gada 18. decembrī šogad pavasarī sākušies Preiļu pils renovācijas darbi.  

Šobrīd jau restaurēts 90 % no pils fasādes – atjaunots fasādes apmetums, mūrējumi, veikta protezēšana, uzlikta jauna jumta konstrukcija un jauns jumta segums. Uz šo brīdi pabeigti arī horizontālās hidroizolācijas darbi, saliktas metāla konstrukcijas, kas vajadzīgas pārsegumam.

Preiļu pils renovācijas būvdarbi sadalīti vairākos etapos. Noslēdzoties pašvaldībā veiktajam iepirkumam, tiesības veikt Preiļu pils atjaunošanas pirmās kārtas būvdarbus ieguva SIA “Preiļu celtnieks”. Pirmajā kārtā notiek pils fasādes un jumta renovācijas darbi, ieplānota arī pilij piegulošās teritorijas un piebraucamā ceļa labiekārtošana. Iespējams, ka varētu izprojektēt arī pirmā stāva telpas, kam finansējums iezīmēts ERAF projektā ar specifisko atbalsta mērķi (SAM) 5.5.1 nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu saglabāšanai un aizsargāšanai.

SIA “Preiļu celtnieks” komercdirektors Egīls Stikāns pastāstīja, ka pils renovācijas procesā vēsturiskais tiek saglabāts un iet kopā ar jauno. Kā piemēru būvnieku vadītājs min darbu pie pils vējtvera renovācijas. Tas bijis uzbūvēts no profilētiem ķieģeļiem, tomēr ne visi vecie ķieģeļi ir saglabājušies. Uzņēmums panāca saskaņojumu ar projekta autoru, un vējtvera renovācijai tika veikta protežēšana – būvnieki ņēma ārā vecos sadrupušos ķieģeļus, to vietā lika jaunos, atstājot pils sienā arī senatnes mantojuma detaļas. Jauno ķieģeļu izliešanai uzņēmums izveidoja speciālu veidni, ķieģeļi ir pārbaudīti laboratorijā un atbilst kvalitātei.

Pirms pils renovācijas pašvaldībā notika tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, un Preiļu muižas kompleksa projekta darba grupa apkopoja idejas, kādiem mērķiem varētu tikt paredzētas telpas atjaunotajā vēsturiskajā ēkā. Vairāki paredzamie aktivitāšu scenāriji ietverti arī Preiļu novada tūrisma marketinga stratēģijā. Pamatojoties uz apkopotajām idejām, SIA “Konsorts” ir izstrādājis tirgus pētījumu Preiļu novada investīciju objektam “Preiļu muižas kompleksa pils un parks”.  Restaurētajās pils telpās nākotnē varētu būt vieta gan vietējam kultūrvēsturiskajam mantojumam, gan darījumu centram.

Līgums ar būvniekiem pils pirmās kārtas renovācijas darbu veikšanai ir pagarināts līdz 2017. gada 25. jūlijam. Būvdarbu laikā ir atklājušies neparedzētie darbi, ko ir nepieciešams veikt, un tie nedaudz iekavē projektu. Arī šī gada vasara bija lietaina, kas neļāva veikt būvdarbus tādos tempos, kā bija ieplānots.

Preiļu pils tehniskā projekta vienu daļu pirmās kārtas atjaunošanas būvdarbiem aktualizēja SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Būvdarbu līguma summa sastāda 492 853 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Finansējums nodrošināts, ņemot Valsts kasē aizņēmumu investīciju veikšanai pašvaldības būvprojekta “Preiļu pils atjaunošana 1. kārtas 1. un 2. etaps” realizācijai, par ko pagājušā gada 18. decembra Preiļu novada domes sēdē ar balsu vairākumu nobalsoja pašvaldības deputāti.

Patlaban Preiļu novada dome pieļauj, ka, noslēdzoties būvdarbu pirmajai kārtai, Borhu dzimtas varenais spožums – Preiļu pils – būs ieguvusi jaunu un pievilcīgu izskatu. Līdz ar to pils fasāde būs pieejama apskatei. Arī pilsētas viesi, iebraucot Preiļos pa Daugavpils ielu, starp vēsturiskā parka kokiem varēs redzēt atjaunoto pils ārieni. Pašvaldība ir apņēmusies līdz Latvijas simtgadei un Preiļu pilsētas deviņdesmitajai dzimšanas dienai 2018. gadā sakārtot un labiekārtot arī pils apkārtni.

Foto: Igors Pličs

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.