2. decembrī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā notika Latgales reģiona 7. atklātā angļu valodas olimpiāde 10. -12. klašu skolēniem

02.12.2016.

Šogad olimpiādē piedalījās 107 skolēni no Aglonas, Baltinavas, Balviem, Bebrenes, Daugavpils, Dricāniem, Ezerniekiem, Ilūkstes, Preiļiem, Jēkabpils, Līvāniem, Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Rekavas, Rudzātiem, Rugājiem, Viļāniem, Varakļāniem, Zilupes, Špoģiem, Viļakas. Viņus pavadīja 40 pedagogi, kas piedalījās darbu vērtēšanā.

Ir patiess gandarījums par paveikto, jo viesu uzņemšana, olimpiādes vadīšana, darbu vērtēšana, apbalvošana, izglītojošu pasākumu noorganizēšana šajā dienā veiksmīgi tika realizēta, īpaši neietekmējot mācības un ģimnāzijas darba ritmu. Par to īpašs paldies direktorei Ligitai Pauniņai, rīcības komisijā iesaistītajiem pedagogiem Annai Svilei, Antrai Gertmanei, Annai Verzai, Jurim Ertam, Ivaram Pakeram, Ingūnai Patmalniecei, norises organizēšanā iesaistītajiem pedagogiem Inetai Ivanovai, Sanitai Bogdanovai, Ainai Leikucei, darbiniekiem Maijai Sparānei, Raimondam Babrim un visam ģimnāzijas kolektīvam par atbalstu. Lielu ieguldījumu pasākuma organizēšanā deva arī Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu apvienības angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Nadežda Hļebņikova, viņa piedalījās gan uzdevumu sagatavošanā, gan vadīja vērtēšanas daļu.

Labāko rezultātu no Preiļu novada uzrādīja Anastasija Isajeva no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, kura ieguva 3.vietu. Santa Prikule no Preiļu 2.vidusskolas saņēma atzinību. Godalgotas vietas ieguva un ar diplomiem un grāmatām tika apbalvoti pavisam 34 skolēni, kuri bija pareizi veikuši vismaz 70% olimpiādes uzdevumu.

Gan skolēniem, gan skolotājiem bija iespēja piedalīties izglītojošā pasākumā, ko vadīja Rīgas Ekonomikas augstskolas pasniedzēja PhD Elīna Banziņa.

Tā kā valstī netiek organizēta olimpiāde angļu valodā, bet daudziem tas ir viens no svarīgākajiem un mīļākajiem mācību priekšmetiem, ir labi, ka Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā  jau vairākus gadus tiek rīkots šāds pasākums, kurā Latgales reģiona skolēni var apliecināt savas zināšanas un prasmes.

Anita Lazdāne, JEPVĢ direktores vietniece metodiskajā darbā

 

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2016.