Balvu novada pedagogi pieredzes apmaiņas vizītē Preiļu novadā

23.11.2016.

2016.gada 23.novembrī Preiļu novadā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Balvu novada izglītības iestāžu pedagogi – mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji.

Viesi iepazinās ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra darbību, tradīcijām un uzkrāto pieredzi interešu izglītības jomā, tautas deju kolektīvu metodiskās apvienības un klašu audzinātāju metodiskās apvienības darbību, iepazinās ar nodarbību telpām, ieguva izpratni par interešu izglītības īstenošanu Preiļu novadā kopumā. Viesi ar patiesu gandarījumu interešu izglītības skolotāja Raivo Andersona vadībā praktiski darbojās keramikas nodarbībā un no māla izveidoja katrs savu laimes pogu.

Semināra turpinājumā Preiļu novada IT centra vadītājs Juris Erts iepazīstināja Balvu viesus ar Preiļu Robotikas kluba jaunākajiem sasniegumiem un nākotnes plāniem, parādīja kluba dalībnieku veidotos robotus darbībā. Savukārt, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa iepazīstināja ar skolu, stāstīja par tās ikdienu, tradīcijām un sasniegumiem.

Turpinājumā ģimnāzijas konferenču zālē Preiļu novada izglītības pārvaldes skolu metodiskā darba speciālistes Valentīnas Karpušenko vadībā notika tikšanās ar Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem, kuri dāsni dalījās sava metodiskā darba pieredzē.

Dienas otrajā pusē brauciena dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Preiļu Romas katoļu baznīcu, bet Preiļu kultūras nama izstāžu zālē apskatīt Preiļu goda pilsoņa, kinorežisora Jāņa Streiča 80 gadu jubilejai veltīto izstādi „Jubilāra vaļasprieks”. Balvu viesi ar interesi piedalījās  Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālista vēstures jautājumos Vadima Maksimova stāstā-ekskursijā par grāfu Borhu atstāto mantojumu Preiļu novadam – brīnišķīgo Preiļu parku un pils kompleksu.

“Atsaucot redzēto un dzirdēto Preiļos un pārdomājot savu ikdienas darbu, brauciena dalībnieki atzina, ka iepazīšanās ar Preiļu novada Bērnu un jauniešu centru un Preiļu Valsts ģimnāziju deva priekšstatu par citu novadu mācību darba un interešu izglītības organizēšanu, kā arī to, ka viss atkarīgs no skolotāja – ja skolotājs par savu darbu „degs”, būs arī rezultāts” – tā šo vizīti vērtēja Balvu kolēģi.

Aija Caune
Preiļu novada
bērnu un jauniešu centra direktore

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.