Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” piedalās apmācībās par atbalsta sniegšanu Eiropas Brīvprātīgā darba programmā

05.12.2016.

Biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” pārstāve Aija Vanaga laika posmā no 3.-7.11 piedalījās SALTO organizētās apmācībās SOHO, Vila nova di Gaia, Portugālē.

Apmācībās tika gūta informācija par Eiropas Brīvprātīgā darba mācīšanās, YouthPass, mentoringa aspektiem, nosūtot un uzņemot jauniešus.

Apmācību gaitā tika izmantotas neformālās izglītības metodes, mācīšanās caur pieredzi un aktivitāti. Tika veidota tīklošanās un iegūti jauni kontakti, lai  nākotnē nodrošinātu kvalitatīvus Eiropas Brīvprātīgā darba projektus. Apmācību gaitā sadarbība tika izveidota ar organizācijām no Austrijas, Somijas, Portugāles un citām valstīm.

Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” īsteno Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “KID EVS – Keen in Development”, kura ietvaros no septembra līdz 2017. gada vasarai Preiļu Brīvajā skola un Vides reģionālajā resursu centrā darbojas Else no Nīderlandes un Lene no Vācijas.

Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” ir akreditēta nosūtītājorganizācija, kas ļauj jebkuram jaunietim piedalīties Eiropas Brīvprātīgā darba programmā, kurā jaunietis līdz 12 mēnešiem var darboties kā brīvprātīgais citā Eiropas valstī, tiek segtas uzturēšanās izmaksas un brīvprātīgais saņem kabatas naudu.

Biedrība sniedz atbalstu projekta atrašanā, sagatavošanās apmācības un atbalstu visa brīvprātīgā darba projekta ietvaros.

Sīkāka informācija par Brīvprātīgā darba projektiem, rakstot uz pilbiedriba@gmail.com

Apmācības finansētas ar Erasmus+ programmas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu.

Pēdējās izmaiņas: 05.12.2016.