“Maģiskais 7” Preiļu 1. pamatskolā

12.12.2016.

Sadarbojoties divām Latvijas pamatskolām, četriem skolotājiem un 25 devīto klašu skolēniem, ir noslēdzies eTwinning vidē veidotais projekts “Maģiskais 7”.

Šis projekts apvienoja dažādus mācību priekšmetus. Skolēni izmantoja jau esošos prasmju un zināšanu krājumus ķīmijā, fizikā, mūzikā, literatūrā, vizuālajā mākslā, kā arī meklēja jaunu informāciju par 7 ķīmiskajiem elementiem un to veidojošām vienkāršām vielām. Sadarbības rezultātā tapa zinātniski muzikāla izrāde 7 ainās par ūdeņradi, skābekli, nātriju, dzelzi, jodu, zeltu un urānu, kas ir atspoguļota VIDEO un grāmatā.

Veicot projektu, katrs skolēns varēja izpausties un parādīt savas stiprās puses – eksperimentu veikšana, to aprakstu veidošana, informācijas meklēšana, teātra spēlēšana, filmēšana, filmas montēšana, dzejoļu rakstīšana, mūzikas sacerēšana, komunicēšana ar saviem skolas biedriem no Preiļu 1. pamatskolas un sadarbības partneriem no Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas.

Eksperimentu sagatavošana un demonstrēšana, kā arī video montāža izrādījās ļoti laikietilpīga. Lai paveiktu visu iecerēto, skolēniem nācās strādāt arī rudens brīvlaikā. Projekta noslēgumā Preiļu 1. pamatskolas skolēni devās pie saviem sadarbības partneriem uz Ainažiem.

Skolēnu, arī skolotāju un abu skolu ieguvums šajā projektā ir nenovērtējams – pozitīvas emocijas, skolas biedru uzticības pārbaude, jaunas zināšanas, skolas vārda popularizēšana šobrīd vēl tikai nacionālā līmenī, bet viss vēl ir priekšā… Vajag tikai “rakt”.

“Maģiskā 7” komanda ir ieguvusi rūdījumu, lai līdzīgos projektos varētu startēt arī nākotnē. Liels paldies jāsaka skolēnu ģimenēm – vecāki ir tie, kuri atbalsta un virza savas atvases vēlamajā virzienā. Šie skolēni, kuri no mācībām brīvajā laikā piedalījās praktiski visās projekta aktivitātēs, ir pierādījuši sevi kā personības uz kurām var paļauties – ar VIŅIEM var rēķināties.

Milzīgs paldies mūsu sadarbības partneriem no Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas, kur strādā radoši, darbīgi un atraktīvi pedagogi – Ineta Lielkalne un Tatjana Lazdiņa. Liels paldies par šo iespēju strādāt kopā. Dažos mēnešos Ainažu skolēni izveidoja 7-rindes, uzrakstīja katram elementam mūziku, ierakstīja dziesmu un uzzīmēja katra elementa portretu.

Paldies  VUGD Preiļu nodaļai un personīgi Rolandam Slūkam. Bez viņu atbalsta mūsu izrādes 7. ainu par urānu nevarētu nofilmēt.

Atbalstu un palīdzību eksperimentu veidošanas procesā  sniedza arī SIA “Preiļu slimnīca” un personīgi Iveta Stare.  

Pateicības vārdi jāsaka arī Preiļu 1.pamatskolas direktorei Norai Šņepstei un mācību priekšmetu skolotājiem par atbalstu un sapratni.  Tikai ar sadarbību un kolēģu pretimnākšanu varējām sekmīgi īstenot visu iecerēto projekta darbu un sagatavoties noslēguma pasākumam  Ainažos.  

Projekta dalībnieku viedoklis par projekta “Maģiskais 7” ietvaros veiktajiem uzdevumiem, iegūto pieredzi un jaunām IT prasmēm:

“Man patika  gatavoties, rādīt un vērot eksperimentus par nātriju, jodu un ūdeņradi! Bija interesanti gatavot filmu, skatīties mūsu veikumu  kopā ar Ainažu skolēniem, kopā pasmējāmies. Mācījāmies strādāt komandā, grupās, arī individuāli! Ceru, ka būs vēl līdzīgi projekti! Es ieguvu jaunas zināšanas par ķīmijas un fizikas vielām,” savu viedokli pauž Ieva.

“Projekts likās ļoti interesants un aizraujošs. Tika piekoptas dažādas prasmes: teātra māksla, IKT prasmes, mākslinieciskās un sadarbības prasmes. Atklāju to, ka ir interesanti kopīgi strādāt ar g-mail dokumentiem. Liels darbs tika ieguldīts muzikālās izrādes veidošanā. Ļoti patika ekskursija uz Ainažiem, kurā uzzināju daudz ko interesantu. Bija interesanti iepazīties ar citas skolas skolēniem, iepazīt viņu skolu. Ļoti aizrāva gides stāstījums Ainažu jūrskolas muzejā.” (Anastasija)

“Projekts deva iespēju iemācīties ko jaunu!” (Ilga)

“Šis projekts deva iespēju iepazīties ar citiem skolēniem un atrast kopīgas intereses. Manuprāt, visinteresantākā daļa bija eksperimenti, kuros uzzināju jaunas lietas. Arī pats brauciens uz Ainažiem bija patīkams.” (Egons)

“Man ļoti patika šis projekts, Ainažu skola, mūsu sadarbības partneri, jūra un tās apkārtne.:) Paldies Jums visiem.:) Gaidu ar nepacietību mūsu nākamo projektu.” (Eva)

Projekts “Maģiskais 7” man deva iespēju izpausties radoši, veicot un domājot eksperimentus, un iepazīt jaunus vienaudžus Ainažos. Paldies par šādu iespēju! “(Annija)

“Man bija interesanti rakstīt dzejoli par nātriju un redzēt eksperimenta gaitā, kā nātrijs reaģē ar ūdeni. Paldies skolotājām, kas mudināja to darīt!” (Paula Linda)

“Labprāt vēlētos šādus projektus veidot biežāk! Bija jautri veidot un skatīties eksperimentu demonstrējumus, un uzzināju vairāk par vielu īpašībām! “(Rasa)

“Man ļoti patika līdzdarboties projektā “Maģiskais 7”. Es ieguvu jaunas zināšanas un, protams, atkārtoju kaut ko zināmu, kas bija piemirsies. Manuprāt, tā bija jauka  iespēja arī aizbraukt uz Ainažiem un iepazīt dalībniekus no Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolas” (Egita)

“Šis projekts man likās ļoti interesants un aizraujošs. Visvairāk man patika filmēt video par urānu:). Nekad nezināju, ka ar gmail ir tik ērti strādāt un taisīt prezentācijas. (Diāna)

““Netici vārdiem – ne saviem, ne citu, ticiet tikai darbiem – saviem un citu”,  teicis Ļ.Tolstojs, bet arī es tam pilnīgi piekrītu”, secina  Maksims.

 

eTwinning projekta “Maģiskais 7” koordinatores Preiļu 1. pamatskolā Ieva Babre un Laila Vibornā

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.