Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2016. gada decembrī

20.12.2016.

Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

 19. decembrīSociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdeplkst. 15.00

 20. decembrī

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde

 plkst. 9:00

 22. decembrī

 Finanšu komitejas sēde

 plkst.9:00

  29. decembrī

 Novada domes sēde

 plkst.15:00

Pēdējās izmaiņas: 20.12.2016.