Noslēdzas 2016. gada tūrisma sezona Preiļu un Riebiņu novadā

30.11.2016.

Tuvojas gada beigas un Preiļu un Riebiņu novada kopīgais tūrisma informācijas centrs atskatās uz šo tūrisma sezonu.

Kā liecina Latgales reģiona attīstības aģentūras apkopotie tūrisma statistikas dati, šogad ir vērojams apmeklētāju skaita samazinājums par 3%. Būtiskākais tas ir apskates saimniecībās (par 62%). Riebiņu novadā samazinājums ir par 17%, savukārt Preiļu novadā ir vērojams pieaugums par 10%. Par apmēram 5% Latgalē kopumā palielinājies apmeklētāju skaits amatnieku darbnīcās, taču Preiļu un Riebiņu novadā tas ir nedaudz samazinājies. Šogad ir vērojama tendence, ka samazinās tūristu interese par muzejiem un kolekcijām (Latgalē kopumā par 9%), bet pieaug interese par aktīvās atpūtas piedāvājumu – tajos apmeklētāju skaits pieaudzis par 41%. To apliecina arī Preiļu un Riebiņu novada tūrisma statistika. Īpaši jāatzīmē Riebiņu zirgaudzētava, kuru šogad apmeklēja pat par 90% vairāk apmeklētāju nekā pagājušajā gadā. Mūsdienu tūristiem patīk darbošanās un ieguvēji ir tie uzņēmēji, kur tūrists var pamēģināt ko izdarīt pats. Preiļu un Riebiņu novadā ir samērā brīva niša aktīvā tūrisma jomā, dabas taku izveidē, latgalisko ēdienu degustāciju piedāvātājiem. Īpaši aktuāls ir interesants, saistošs tūrisma piedāvājums ziemā, kas piesaistītu gan vietējos, gan kaimiņzemju viesus (ir iespēja reklamēt ziemas piedāvājumu Lietuvas un Igaunijas masu medijos, bet mums īsti nav ko piedāvāt). Tādēļ,  ja aktīvi cilvēki plāno, kādā jomā tūrismā sākt darboties mūsu pusē, aicinām apdomāt šos piedāvājumus.

Šī gada laikapstākļi vasarā, kas ir Latvijas tūrisma galvenā sezona, būtiski ietekmēja ne vien apmeklētāju skaitu tūrisma objektos, bet arī nakšņotāju skaitu. Latgalē kopumā samazinājums ir par 7,8%.  Lai arī Preiļu novadā šogad nakšņotāju skaits ir palielinājies par apmēram 5%, bet Riebiņu novadā par 17%, šie skaitļi nav viennozīmīgi, un vairākām naktsmītnēm ir bijis būtisks nakšņotāju skaita samazinājums, savukārt citām, uz lielāku pasākumu rēķina, pieaugums. Kopumā naktsmītņu īpašnieki šo gadu vērtē sliktāk nekā iepriekšējo, jo viesi izvēlas mazāk tērēt arī citiem pakalpojumiem, un, lai arī nakšņotāju skaits pieaug, naudas apgrozījums samazinājies. Kā atzīst naktsmītņu īpašnieki, vēl arvien ir daudz viesu ar maldīgu priekšstatu, ka pie mums Latgalē visam ir jābūt lētāk un mēģina nokaulēt cenas. Daudzi nesaprot, ka elektrības un citu pakalpojumu cenas pie mums ir ja ne tādas pašas, tad augstākas nekā galvaspilsētā, kur, pateicoties konkurencei, ir iespējas izvēlēties lētāko pakalpojuma sniedzēju.

Latgales TIC statistikas dati liecina, ka pieaudzis apmeklētāju skaits tūrisma informācijas centros. Jāteic, ka arī mūsu tūrisma informācijas centrā šogad gads ir bijis darbīgāks, jo apkalpots par apm. 12% apmeklētāju vairāk nekā iepriekšējā gadā. Priecājamies, ka šogad ir ievērojami pieaudzis pieteikto ekskursiju pa Preiļiem skaits, kā rezultātā tiek pastāstīts ne tikai pa ceļam redzētais, bet reklamēti arī citi abu novadu tūrisma uzņēmēji. TIC šogad ir sadarbojies ar vietējiem uzņēmējiem, radot iespēju apmeklēt seminārus gan tepat Preiļos, gan piedāvājot kopīgu transportu uz apmācībām citur reģionā. Šogad TIC Preiļos ir organizējis divus lielus Latgales reģiona mēroga seminārus, kā pievienotā vērtība ir tas, ka citu Latgales TIC un uzņēmumu darbinieki, atbraucot pie mums, iepazīstas ar tūrisma piedāvājumu, ko vēlāk varēs popularizēt saviem apmeklētājiem. Tāpat veidotas publikācijas masu saziņas līdzekļos, TIC Facebook lapā, konkursi izglītības iestādēm un citiem interesentiem, uzturēta tūrisma mājaslapa www.visitpreili un www.visitriebini.lv interneta, mobilajā un e-kioskā versijā. Preiļu un Riebiņu novada TIC apmeklējumu statistika liecina, ka šogad ir pieaudzis ārvalstu tūristu skaits ne vien TIC, bet arī tūrisma objektos. Turklāt, to ģeogrāfiskā izcelsme ir plašāka. Ja pagājušajā gadā TIC tika apkalpoti tikai Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Nīderlandes tūristi, tad šogad ir bijuši papildus iepriekšminētajām valstīm arī no Vācijas, Francijas, Igaunijas, Moldovas un Ungārijas. Kā iepriekšējos gados, arī šogad lielākā interese tūristiem ir bijusi par Preiļu pilsētas tūrisma objektiem, bet Riebiņu novadā – par naktsmītnēm pie ezeriem vasarā. Liela nozīme īpaši ārvalstu tūristu apmeklētāju pieaugumam ir TIC darbinieku tieša dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijas nacionālā stendā vai Latgales reģiona stendā. 2016. gadā TIC darbinieki piedalījās tūrisma izstādēs Rīgā, Viļņā (Lietuva), Utrehtā (Nīderlanda), Minhenē (Vācija). 2017. gadā plānots piedalīties izstādēs Rīgā, Utrehtā (Nīderlande) un Berlīnē (Vācija). Savukārt, abu novadu kopīgi izdotie tūrisma materiāli ir pieejami arī izstādēs Somijā, Zviedrijā, Vācijā Minhenē, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, kā arī Latvijas dienās uz Tallink kuģa.

Kopumā tūrisma sezona šajā gadā mūsu novados noslēdzas ar nelielu „plus” zīmi.

Preiļu un Riebiņu novada TIC vēlas pateikties savu novadu tūrisma uzņēmējiem, izglītības iestādēm un citiem sadarbības partneriem, kas atbalsta mūsu aktivitātes, labprāt tajās iesaistās, dalās savos iespaidos, iesaka mums, kā veidot mūsu sadarbību vēl efektīvāku. Labprāt gaidām Jūs ciemos ar savām idejām un ierosinājumiem, jo kopā mēs varam paveikt vairāk! Novēlam veiksmīgai tūrisma sezonai atbilstošus laika apstākļus nākamajā gadā!!

Preiļu un Riebiņu novada TIC vārdā
Tūrisma organizatore Iveta Šņepste

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2016.