Aktīvi, interesanti un rezultatīvi noritējis Preiļu novada “Jauniešu FORUMS 2016”

25.11.2016.

2016. gada 25. novembrī, Preiļu 1.pamatskolā, norisinājās Preiļu novada Jauniešu FORUMS 2016, kurā jaunieši, kopā ar iedvesmotājiem – dīdžeju, pasākumu organizatoru, jaunatnes darbinieku Andri Lazdānu; sportistu, Preiļu Sporta skolas direktoru Edgaru Vaivodu; sporta entuziastu, sporta skolotāju Feoktistu Pušņakovu; režisoru, mūziķi, aktieri Oskaru Bērziņu; biedrības PAKAC jauniešiem un pasākuma organizatoriem – Jauniešu centru “ČETRI” , kā arī pasākuma moderatoru – Matīsu Lāci, kopīgi iedvesmojās un diskutēja par līdzdalību, kultūru un sportu Preiļu novadā.

Jauniešu forumu atklāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda. Pirmajā pasākuma daļā jaunieši klausījās uzaicināto viesu iedvesmas un labās pieredzes stāstus, bet pasākuma otrajā daļā, pēc tējas un uzkodu pauzes, paši jaunieši aktīvi diskutēja un pārsprieda foruma tēmas trīs diskusiju darbnīcās: kultūras, sporta un aktīvās līdzdalības darbnīcā.

Kultūras darbnīcā jaunieši diskutēja par kultūras jēdzienu un tā sastāvdaļām, apsprieda un pētīja  kultūras vērtības caur kultūras “aisberga” modeli. Jaunieši meklēja atbildes uz jautājumiem : Kas ir kultūra? Kas ir mana kultūra, kas ir mana vērtība? Jauniešu atbildēs izskanēja jēdzieni: attieksme, cilvēki, pasākumi, brīvdienas, valoda, tradīciju un vērtību kopums, svētki, uztvere,  manieres, cilvēku savstarpējās attiecības.

Sporta darbnīcā jaunieši, savstarpēji diskutējot, apkopoja viņiem zināmās sporta iespējas Preiļu novadā, kā arī apsprieda tās labās lietas, kuras jaunietis iegūst, regulāri nodarbojoties ar sportu un fiziskām aktivitātēm. Lai gan sporta būvju un iespēju novadā ir daudz, jaunieši diskutēja un apkopoja savus ieteikumus sporta dzīves uzlabošanai un dažādošanai Preiļu novadā:

–          Izmantot sporta piedāvātās iespējas visu gadu, visās sezonās. Vairāk informācijas par to.

–          Nepieciešams vairāk kvalificētu treneru. Jauniešu līderu sporta dzīvē.

–          Nepieciešams vairāk informācijas un tās popularizēšana par sporta iespēju esamību.

–          Slēgt visas mazās trenažieru zāles un atvērt vienu lielu un visiem pieejamu.

–          Iedibināt skrējiena tradīciju vasarā – “Veselības apļi” pilsētai

–          Nepieciešama pasākumu aktualizācija. Jaunas idejas, jauni sporta pasākumi.

–          Sporta kompleksa trūkums (ziemas sezonā)

–          Nepieciešama fitnesa zāle, skeitparks un kanoe laivas.

–          Vēl varētu izveidot: minigolfa laukumu, arm-reslingu, autotrasi, kartingu.

Līdzdalības darbnīcā jaunieši apsprieda un diskutēja par jauniešu aktīvas līdzdalības iespējām novadā un pašu jauniešu aktivitāti. Jaunieši secināja, ka līdzdalības iespējas ir diezgan plašas, bet apkopoja arī ieteikumus, kurus gribētu nākotnē redzēt Preiļu novadā:

–          Vairāk izklaides iespēju jauniešu auditorijai.

–          Mūsdienīgus un aktuālus pasākumus un aktivitātes.

–          Meklēt citu, jaunu pieeju, kontaktu ar jauniešiem.

–          Iestādēm un organizācijām piesaistīt cilvēkus, kas pārzina mārketingu.

–          Nepieciešami visās jomās vairāk jauni cilvēki, kas iedvesmo.

–          Informācijas pieejamība publiskā telpā (regulāri atjaunot informāciju)

–          Lielāku iespēju iesaistīties jauniešu apmaiņas programmās.

–          Popularizēt informāciju par notikumiem novadā (internetā, skolās u.c.)

–          Darboties ar aktīvajiem jauniešiem.

–          Nepieciešams kinoteātris.

–          Organizēt vairāk sadraudzības vakarus un jauniešu apbalvošanu.

Forumā piedalījās jaunieši no visām Preiļu novada skolām, kopā  61 dalībnieks. Milzīgs paldies visiem, kas palīdzēja foruma tapšanā un norisē, īpašs paldies aktīvajiem Jauniešu centra “ČETRI” jauniešiem. Paldies Rūtai Pastarei par brīnišķīgo muzikālo sveicienu foruma noslēgumā. Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem!

Būsim aktīvi, līdzdarbosimies un kopīgi strādāsim, lai dzīve mūsu novadā ar katru gadu kļūtu labāka un ar katru gadu lai pieaug to jauniešu skaits, kuriem ir vēlme atgriezties Preiļu novadā un veidot savu dzīvi šeit.

Tiekamies nākošajā Jauniešu Forumā! 

Jauniešu centra “ČETRI”
vadītāja Santa Ancāne
m.: 29327010

 

Pēdējās izmaiņas: 25.11.2016.