Preiļu novada domes stipendiju ieguvēji paraksta trīspusējos līgumus

25.11.2016.

25. novembrī Preiļu novada domē svinīgi tika parakstīti pirmie četri līgumi par pašvaldības stipendiju iegūšanu. Trīspusējie līgumi tika noslēgti starp Preiļu novada domi, nodibinājumu “Viduslatgales pārnovadu fonds” un stipendijas ieguvušajiem studentiem.

 Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” dibinātāja Valija Vaivode, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Iveta Stare un nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle Janīna Beča.

 Starp pirmajiem jauniešiem, kuri saņems Preiļu novada domes stipendijas, trīs ir medicīnas nozares studenti, viens mācās inženierzinātņu programmā. Marta Krumpāne Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžā apgūst radiologa asistenta profesiju, Viktorija Japiņa pēc Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes programmas apguves iegūs vecmātes profesiju. Māris Skutelis studē Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultātes 6. kursā, bet Māris Skuķis ir Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehniskās fakultātes lauksaimniecības inženieru zinātnes programmas students.

Marta Krumpāne pastāstīja, ka, saņemot stipendiju, rodas garantija, ka būs kur atgriezties. Jaunietei jau ir iegūta viena izglītība, un tagad ir drošības sajūta, ka būs arī darba vieta.

Viktorija Japiņa atzina, ka ir vēlme dzīvot un strādāt Latgalē, un īpašs prieks ir par atbalstu, ko sniedz pašvaldība. 

Māris Skutelis ar gandarījumu stāstīja, ka jau pirms stipendijas piešķiršanas bija doma atgriezties Latgalē, tagad šī pārliecība ir pavisam stipra. Jaunietis jau ilgāku laiku dzīvo Rīgā un ir sapratis, ka galvaspilsētas straujais ritms viņu nesaista. Māris ir pārliecināts, ka, dzīvojot dzimtajā pusē, viņš katru dienu jutīsies kā atvaļinājumā. Iegūtā stipendija ir arī labs priekšnoteikums, lai nemeklētu ļoti labi apmaksātās darba iespējas ārpus Latvijas.

Noslēgtie līgumi paredz, ka katram stipendijas saņēmējam līgumā noteiktais laiks jānostrādā pašvaldībā, pašvaldības uzņēmumā, kapitālsabiedrībā vai Preiļu novada pašvaldības teritorijā reģistrētā uzņēmumā.

Kopumā stipendijām pieteikušies bija 7 jaunieši no dažādām augstākās izglītības mācību iestādēm, tomēr ne visiem norādītā studiju programma atbilda nolikumā noteiktajām atbalstāmajām profesijām.

Stipendiju piešķiršanas komisijā darbojās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” dibinātāja Valija Vaivode, Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Juris Erts, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Iveta Stare, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts un Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.

Preiļu novada pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas pirmo gadu. Nolikums nosaka, ka vienam stipendiātam, studējošam pilna laika augstākās izglītības programmā, tiek piešķirta stipendija 90% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī, maģistrantūrā un rezidentūrā studējošiem – 100 % no valstī noteiktās minimālās algas mēnesī.

Stipendiju nolikums paredz, ka dome ar atsevišķu lēmumu turpmāk katru gadu noteiks Preiļu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju specialitātes, savukārt nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” izveidos  komisiju, iekļaujot tajā divus Preiļu novada domes pārstāvjus.

Stipendijas mērķis ir sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Preiļu novada pašvaldības, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem. Nākamā pieteikšanās paredzēta 2017. gada vasarā.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.