Preiļu muižas kompleksa restaurācijas darbi sadarbībā ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju

22.11.2016.

Preiļu vēstures mantojuma lielākais lepnums ir Preiļu muižas komplekss ar skaisto parku, kas ir arī viens no ievērojamākajiem Latvijas lauku parkiem. 19. gadsimta otrajā pusē tika izbūvēts Preiļu muižas stallis un līdz mūsdienām no tā ir saglabājies vien mūris.

Valsts Kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcija apsekoja valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Preiļu muižas stalli, sniedzot  atzinumu , ka objekts atrodas avārijas stāvoklī un pašvaldībai tika doti norādījumi novērst esošo situāciju. Klimatisko apstākļu iedarbības un materiālu sabrukuma iespaidā neapjumtotajā būves konstrukcijā ir radušies nopietni bojājumi, kā rezultātā drupas var zaudēt vēsturisko nozīmi un kļūt bīstamas Preiļu parka apmeklētājiem. Avārijas situācijas novēršanas darbi tika sadalīti 3 kārtās, piesaistot Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējumu. 2014. gadā ar Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas atbalstu tika realizēta Staļļa avārijas situācijas novēršanas un staļļa mūra konservācijas pirmā kārta, ar mērķi minimāli iejaucoties objekta substancē, saglabāt drupu ainavisko un vēsturisko vērtību, vizuālās zīmes, kā arī apturēt sabrukšanas procesu un nodrošinot būves stabilitāti.

Pašlaik ir noslēgusies 2. kārta, kā rezultātā tika demontēts bojātais skārda segums, uzstādīts jauns titāncinka skārda nosegums, veikta horizontālās mūra plaknes hidroizolācija Mūra augšdaļa ir pārklāta ar velēnu un māla klona kārtu, kas ir laba aizsardzība pret  nokrišņu iedarbību.  Kopējais piešķirtais Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums 2. kārtas darbu veikšanai ir 7 000.00 eiro. Nākamajos gados ir plānota trešā un noslēdzošā glābšanas darbu kārta. Tajā ir paredzēts veikt mūra kodola virsmas nostiprināšanas darbus un pārmūrēšanu, mūra plaisu izkalšana un aizpildīšana ar cementa javu un mūra virsmas apstrāde ar hidrofobu.

Valsts Kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcija piešķīra līdzekļus arī Preiļu muižas pils piebūves vējtvera atjaunošanai. Līdzekļi, 13 000 eiro apmērā, tika piešķirti un tika noslēgts līgums par finansējumu  un vējtvera rekonstrukcijas darbi tika pabeigti jau 2016. gada oktobrī. Rekonstrukcijas darbus stallim un vējtverim veica SIA “Preiļu celtnieks”.

Laura Džeriņa,
projekta koordinatore

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.