Preiļu vīru vokālais ansamblis svin 20. dzimšanas dienu

01.12.2016.

26. novembrī savas darbības 20. dzimšanas dienu ‘izdziedāja’ Preiļu novada Kultūras centra vīru vokālais ansamblis. Uz pasākumu “Draugu sadziedāšanās” bija ieradušies kolektīvi, ar kuriem Preiļu vīrus jau daudzus gadus saista mūzika, dziesma un draudzība.

Ar profesionalitāti un atraktīvu uzstāšanos mūs priecēja Aizkraukles sieviešu vokālais ansamblis, VEF Kultūras pils vīru vokālais ansamblis, Tomes sieviešu vokālais ansamblis, Aizkraukles vīru vokālais ansamblis un Kalsnavas sieviešu vokālais ansamblis.

Kultūras ministrija atzinīgi novērtējusi kolektīva ieguldījumu tautas mākslas vērtību saglabāšanā, un svētkos Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pasniedza kolektīvam Kultūras ministrijas Atzinības rakstu. To saņēma ilggadējais ansambļa vadītājs Alberts Vucāns.

Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības raksti par radošu ieguldījumu vokālo ansambļu tradīciju un dziesmas popularizēšanā tika pasniegti ilggadējiem ansambļa dziedātājiem Ivaram Sitnikam un Vladimiram Ivanovam. Pašvaldības Pateicības saņēma ilggadējie ansambļa dziedātāji Jānis Rutkovskis, Jāzeps Zalāns, Staņislavs Skutelis, Juris Abrickis, Valdis Liepiņš un Ilgvars Muzikants.

Jubilārus svētkos sveica arī vietējo dziedošo Preiļu novada kultūras centra kolektīvu pārstāvji no Aizkalnes pagasta sieviešu vokālā ansambļa, senioru vokālā ansambļa “Virši” un sieviešu vokālā ansambļa “Rjabinuška”.

Pasākumu ar humora dzirksti vadīja Silvija Kurtiņa, koncerta apmeklētāji izbaudīja patīkamo noskaņu un dziedāja līdzi.

Preiļu novada Kultūras centra  vīru vokālais ansamblis dibināts 1996. gadā, un visus 20 gadus dziedošos vīrus vada Alberts Vucāns. Kolektīvs regulāri piedalās vokālo ansambļu festivālos – konkursos Latvijā, gūstot labus rezultātus. Visus divdesmit gadus Preiļu novada Kultūras centra vīru vokālais ansamblis ir turējies Latvijas dziedošo vīru pirmajā pieciniekā, bet šogad kolektīvs ir Latvijas vokālo ansambļu konkursa laureāts. Tas ir labs rādītājs, kas liecina, ka Preiļu vīriem dziedāšana ansamblī un mūzika ir sirdslieta. To var redzēt arī, paskatoties uz intensīvo mēģinājumu grafiku, jo divas reizes nedēļā darba dienu vakaros vīri nāk iedziedāt balsis un apgūt jaunu repertuāru. Arī nedēļas nogales bieži tiek veltītas dziesmai, jo vokālo ansambli uz koncertiem un festivāliem aicina gan tepat Latvijas pilsētās un pagastos, gan tuvējās kaimiņu valstīs – Lietuvā un Baltkrievijā.

Tur, kur skan Preiļu vīru dziedātās melodijas, tur valda mūzikas burvība, profesionālisms un harmonija.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2016.