Ierindas skate Preiļu 2. vidusskolā

17.11.2016.

17. novembrī, sagaidot Latvijas valsts 98. dzimšanas dienu, Preiļu 2. vidusskolā notika Ierindas skate. Skates mērķis ir veicināt skolēnu patriotisma apziņu un lepnumu par savu valsti, skolas kolektīvu, uzlabot skolēnu stāju, noskaidrot labākos komandierus, individuālo komandu veicējus, veicināt klases kolektīvu saliedētību.

Jau otro gadu Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona kaprāļa Valērija Pastara vadībā tika izveidota Ierindas skates demonstrējumu programma katrai klašu grupai. Ierindas skates elementus apgūt ir ļoti grūti, bet, pateicoties sporta skolotāju un klašu audzinātāju atbalstam un uzmundrinājumam, viss izdevās. Bija prieks vērot skolēnu ieinteresētību, vēlmi pilnveidot spējas ierindas soļošanā, precīzi izpildīt komandas gan klasei kopumā, gan individuāli. Pirmo reizi 9.-12. kl. skolēni (no katras klases pa divi) komandiera vadībā demonstrēja iemaņas, prasmes, precizitāti izpildot komandiera pavēles.

Skolēni tika vērtēti pēc ierindas mācības elementu izpildes precizitātes, darbībām soļojot ierindā, komandieru doto komandu izpildes precizitātes un klašu kopējā tēla ierindā.

Komandieri tika vērtēti pēc viņu stājas, balss un ziņojuma.

Skolēnu sniegumu vērtēja: Jaunsargu instruktors Valērijs Pastars – Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona kaprālis, Preiļu 2. vidusskolas absolvents Viktors Vjakse – Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona virsleitinants, Preiļu novada domes deputāts Valērijs Haritonovs un skolas direktore Nadežda Hļebņikova.

3.–5. klašu grupā 1. pakāpes Diplomu un Ierindas skates kausu ieguva 4. klase, 2. pakāpes Diplomu – 3. klase, 3. pakāpes Diplomu – 5. klase, labākais komandieris – Antons Kondratjevs (4. kl.).

6.–8. klašu grupā 1. pakāpes Diplomu un Ierindas skates kausu ieguva 6. klase, 2. pakāpes Diplomu – 8. klase, 3. pakāpes Diplomu – 7. klase, par labāko komandieri tika atzīta Darina Piskunova (8. klase).

9.–12. klašu grupā 1. pakāpes Diplomu un Ierindas skates kausu ieguva 9. klase, 2. pakāpes Diplomu – 10. klase, 3. pakāpes Diplomu – 11. klase, Pateicību – 12. klase. Atzinību kā labākais komandieris saņēma Maksims Silionovs (10. klase).

 Diplomu par izcilu individuālo komandu izpildījumu saņēma Anželika Litavnieka (10. klase), par labu individuālo komandu izpildījumu – Artjoms Dronovs (9. klase) un Nauris Vigulis (12. klase).

Pasākums notika ļoti svinīgi pateicoties direktora vietniecēm audzināšanas darbā Žannai Ļebedevičai un Rimmai Gavrilovai. Zālē varēja just skolēnu satraukumu un priekšsvētku noskaņojumu. Skatītāju pulkā bija arī sākumskolas skolēnu vecāki. Cerams, ka šī tradīcija turpināsies un nākamajā gadā Ierindas skates dalībnieku pulkam pievienosies arī skolotāju un vecāku komandas.

Santa Prikule 12. klases skolniece

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.