Mācību kurss “Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana”

10.11.2016.

MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD030816/V35

Mācību kursa nosaukums: Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana (t.sk. skābbarības sagatavošanas nosacījumi, lopbarības ražošana un nosacījumi, barības devu sastādīšana)  

Grupas nr. LLKC25Pr03

Datums

Norises vieta

Mācību tematika

Mācību sākums (plkst.)

Mācību noslēgums (plkst.)

Mācību stundu skaits

Lektora vārds, uzvārds

Teorētiskās nodarbības

Praktiskās nodarbības

10.11.2016.

 

LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Barības vielu nozīme dažādu sugu dzīvnieku ēdināšanā, barības devu sastādīšanas principi.

10:00

13:00

4

 

Zita Briška

 

 

Pusdienas

13:00

13:30

 

 

 

 

10.11.2016.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Barības vielu nozīme dažādu sugu dzīvnieku ēdināšanā, barības devu sastādīšanas principi.

13:30

16:30

4

 

Zita Briška

 

 

11.11.2016.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Kvalitatīvu barības līdzekļu sagatavošanas nosacījumi. Dažādu barības līdzekļu nozīme dažādu sugu dzīvnieku ēdināšanā.

10:00

13:00

4

 

Silvija Dreijere

 

 

Pusdienas

13:00

13:30

 

 

 

11.11.2016.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Dažādu sugu dzīvnieku barības devu sastādīšana.

13:30

15:00

 

2

Silvija Dreijere

 

11.11.2016.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Skābbarības gatavošana, piemērojot barības līdzekļu sagatavošanas nosacījumus.

15:00

16:30

 

2

Zita Briška

 

 

17.11.2016.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Lopbarības kvalitātes novērtēšana (siens, skābsiens, skābbarība) un analīze.

10:00

12:15

 

3

Zita Briška

 

 

Pusdienas. Ceļā uz praktisko nodarbību norises vietu

12:15

12:45

 

 

 

17.11.2016.

ZS „Smilgas”, Rožkalnu pag., Vārkavas nov.,

Sastādīto un praktiski izēdināto barības devu atšķirību izvērtējums.

12:45

14:15

 

2

Silvija Dreijere

 

17.11.2016.

ZS „Smilgas”, Rožkalnu pag., Vārkavas nov.,

Lopbarības ražošanas plāna sastādīšana.

14:15

16:30

 

3

Silvija Dreijere

 

 

 

 

Kopā:

12

12

 

24

 

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.