Latgales reģiona “Interešu Izglītības Skolotāju forums 2016”

21.10.2016.

Ar mērķi pulcēt vienuviet pedagogus no dažādām Latgales vietām, dalīties ar labās prakses piemēriem un diskutēt par aktuāliem jautājumiem interešu izglītības jomā, 2016.gada 21. oktobrī Rēzeknē – Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” (ARPC) notika ”Latgales reģiona “Interešu Izglītības Skolotāju forums 2016.

Forumā piedalījās vairāk nekā 50 pedagogi no 35 izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām Latgalē. Kopā ar kolēģiem no Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas, Daugavpils, Ciblas, Tilžas, Balviem, Maltas “Interešu izglītības Skolotāju forumā 2016” aktīvi darbojās arī Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune un direktora vietniece Anita Kolosova.

Foruma pirmajā daļā dalībnieki iepazinās ar dažādu jomu labās prakses piemēriem – ARPC vides izglītības programma “4H”, ARPC interešu izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām, Maltas bērnu un jauniešu centra veiksmes stāsts, Smilšu lampu izmantošana interešu izglītībā, Video un foto jauniešiem, Ludzas TV, tehniskās jaunrades interešu izglītība programmām Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes novadā.

Foruma otrajā daļā notika diskusija, kuras laikā tika apspriestas sešas aktuālas tēmas interešu izglītībā:

  • sadarbības iespējas ar dažāda veida organizācijām (NVO, izglītības centriem, atbalstītājiem u.c.),
  • bērnu un jauniešu motivācija iesaistīties interešu izglītības programmās,
  • sadarbība ar bērnu un jauniešu vecākiem,
  • bērnu un jauniešu no riskam grupām integrācija interešu izglītībā,
  • mūsdienīgs pulciņu piedāvājums bērniem un jauniešiem,
  • projektu, pasākumu, aktivitāšu idejas interešu izglītībā (sadarbībā ar BJC, interešu centriem, skolām u.c.).

Dalībnieki tika aicināti darboties 6 darba grupās un katru tēmu apskatīt no diviem skatupunktiem – kādi ir izaicinājumi un kādas ir iespējas atrisināt šo problēmu. Katrai  tēmai bija nozīmēti eksperti, kuri virzīja diskusijas un piefiksēja dalībnieku idejas. Katram bija iespēja izteikt savu viedokli par visām tēmām.  Diskusijas laikā grupās katrs jautājums tika aktīvi apspriests un radās jaunas idejas, kuras varētu īstenot kopā.

Pirmajā “Interešu Izglītības Skolotāju forums 2016” valdīja radoša, ieinteresēta un draudzīga atmosfēra. Dalībnieki iedvesmojās, guva pozitīvas emocijas, jaunus kontaktus un galvenais – jaunas idejas turpmāko darbu veikšanai. Cerams, ka forums kļūs par ikgadēju tradīciju Latgalē.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.