Kultūras centra pasākumi novembrī

01.11.2016.

3. novembrī plkst.15.00 Preiļu KN Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmes saņemšanas pasākums. Ieeja – brīva

4. novembrī plkst. 10.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca „Zeķu raksti”

4. novembrī plkst. 13.30 Pelēču KN radošā darbnīca

6. novembrī plkst. 17.00 Preiļu KN Latvijas šlāgeraptaujas un Amigo dzintara dziesmu 2016. gada uzvarētājs DZINTARS ČĪČA un KASPARS ANTESS koncertprogrammā „Likteņlīnijas” – dziedošo brālēnu visu laiku labākās dziesmas. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu  kultūras nama  kasē. Biļešu cenas: EUR 5.00, EUR 7.00, EUR 8.00, EUR 10.00.

10. novembrī plkst. 12.00 Saunas TN Senioru pēcpusdiena “Mārtiņdiena atnākusi”

10. novembrī plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā Mārtiņi Ārdavā „Mārtiņdienas viesošanās”

11. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN Lāčplēša dienai veltīts koncerts „Manas dzimtenes pusē”- komponistam JĀNIM IVANOVAM – 110. Piedalās: Emma Aleksandra Bandeniece -čells, Zigurds Teikmanis, Jana Zelmene, Baiba Vecvanaga, Ance Skopane – klavieres, Ekaterina Molodova, Annija Austra Krēsliņa – soprāni, Alberts Mārcis Bērziņš –tenors, Preiļu novada skolotāju koris Latgale – diriģents Edgars Znutiņš, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris – diriģents Pēteris Plūme, Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komisijas priekšsēdētājs, muzikologs Arvīds Bomiks. Ieeja – brīva

11. novembrī plkst.19.00 Saunas TN Lāčplēša dienas pasākums „Gaismas ceļš Latvijai”: Lāpu gājiens, Dziesmas pie ugunskura un karsta tēja

12. novembrī plkst. 14.00 Aizkalnes TN Latvijas Republikas gadadienai veltīts sarīkojums, Aizkalnes pagasta nominācijas „Gada cilvēks 2016” pasniegšana

12. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN Rudens balle. Ieeja – EUR 5.00. Līdzi ņemiet groziņus. Balli organizē Slāvu kultūras biedrība „Raduga” un Preiļu KC

15. novembrī plkst. 15.00 Preiļu KN izstāžu zālē „Fotoobjektīvā – Tālie Ziemeļi” – tikšanās ar fotomākslinieku IGORU PLIČU

16. novembrī plkst. 13.00 Pelēču KN Latvijas Valsts 98. gadadienai veltīts svētku koncerts kopā ar Pelēču pamatskolu “Ai, Tēvuzeme, tu manā sirdī gaišā mīlestībā dedz”

16. novembrī plkst. 13.00 Preiļu KN Preiļu 1. pamatskolas sarīkojums, veltīts Latvijas dzimšanas dienai

17. novembrī plkst. 18.00 Preiļu KN Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas 98. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums: Preiļu novada domes Atzinības rakstu pasniegšana, Tautas mākslas kolektīvu koncerts. Ieeja – brīva

18. novembrī no plkst. 16.00- 17.00 Preiļos, laukumā, Raiņa bulvārī 19, Gaismas akcija „GAISMA NOVADAM” – Preiļu novada iedzīvotāji, iestādes, organizācijas tiek aicināti izgaismot laukumu. Lai katra iedegtā gaismiņa novadam liek mirdzēt !

18. novembrī plkst. 17.00 Preiļu kultūras namā notiks VAKARĒŠANA, kurā Jānis Streičs un aktieri: Sarmīte Rubule, Karina Lučiņina, Jānis Paukštello, muziķis Ēriks Zeps un ansamblis „Dziga” kopā ar skatītājiem lasīs un izdziedās Jāņa Klīdzēja stāstu „ZELTA KRUSTIŅŠ”. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu kultūras nama kasē. Biļešu cenas: EUR 15.00, EUR 12.00, EUR 10.00

19. novembrī Preiļu kultūras namā PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJAS 20 gadu SALIDOJUMS „Šķiru lapas tālās”

26. novembrī plkst. 16.00 Preiļu KN Preiļu novada kultūras centra vīru vokālā ansambļa 20. dzimšanas dienas koncerts. Ieeja – brīva

Plānā ir iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot pasākumu afišām !

 

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2016.