No 14. novembra Labklājības pārvalde uzsāk vienreizējo pabalstu izmaksu

19.10.2016.

Informācija par pabalstiem Preiļu novada vientuļajiem pensionāriem, personām ar invaliditāti, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām un politiski represētajām personām

Preiļu novada Labklājības pārvalde šī gada 14. novembrī uzsāk materiālo pabalstu EUR 15.00 apmērā izmaksu Preiļu novada teritorijā deklarētajiem:

  1. Vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav likumīgo apgādnieku (bērni, laulātais);
  2. Personām ar I un II grupas invaliditāti (gan strādājošajiem, gan nestrādājošajiem);
  3. Bērniem ar īpašām vajadzībām;
  4. Politiski represētajām personām.

Pabalsts tiks maksāts visu novembri un decembri. Preiļu pagastā un Preiļu pilsētā deklarētās personas šos pabalstus var saņemt Preiļos Labklājības pārvaldes kasē, pārējie Preiļu novada iedzīvotāji šos pabalstus saņems tuvāk savai dzīvesvietai – attiecīgajā pagasta pārvaldē.

Labklājības pārvaldes sociālā darbiniece
Aija Bizāne-Vadeiša

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2016.