Ar mūsdienu darba tirgus daudzveidību Aglonas, Preiļu un Vārkavas novados iepazinušies 1260 jaunieši

10.10.2016.

Šogad vairāk nekā 1200 jauniešu Aglonas, Preiļu un Vārkavas novados iepazinušies ar darba tirgu un dažādām profesijām, piedalījušies ekskursijās un konkursos, tematiskajās stundās, konsultācijās un citās aktivitātēs. Kopumā Aglonas, Preiļu un Vārkavas novados Karjeras nedēļas laikā notika 150 pasākumi gan skolās, gan ārpus tām, lai palīdzētu jauniešiem savas karjeras izvēlē pirms tālākās izglītības uzsākšanas.

Šogad jauniešu iecienītākie pasākumi Aglonas, Preiļu un Vārkavas novados bija diskusijas, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ekskursijas uzņēmumos, praktiskās un radošās nodarbības.

Stāsta Preiļu novada Karjeras nedēļas koordinators Viktors Boļšakovs: “Jaunieši atzina, ka tieši tikšanās un sarunas ar profesiju pārstāvjiem un uzņēmējiem vislabāk viņiem palīdz gūt priekšstatu par mūsdienu darba tirgu un izdarīt karjeras izvēli, savukārt dažādi konkursi, viktorīnas veicina sacensību garu. Skolās lielu vērību izpelnījās diskusijas par mūsdienu darba tirgu un pieprasītākajām profesijām. Novēlu skolām turpināt šādus pasākumus integrēt arī skolas ikdienas dzīvē, bet jauniešiem – būt aktīviem darba tirgus iepazīšanā jau skolas laikā.”

Karjeras nedēļas laikā skolēni apmeklēja vairākus uzņēmumus un iestādes – 35. Zemessardzes kājnieku bataljonu, Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkni, SIA “Preiļu slimnīca”, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu iecirkni, arhitektu un advokātu birojus, zemnieku saimniecības, iepazinās ar kultūras darbinieku, bibliotekāru, šuvēju un vairākām citām profesijām. Jaunieši ielūkojās dažādu amatnieku aroda noslēpumos, un Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā jauniešiem tika prezentēta Preiļu novada amatnieku biedrības “Austra” izveidotā Amatu grāmata “Saiminīka Prāca”, kurā ievietota informācija par novada amatniekiem – cilvēkiem, kuru hobijs ir kļuvis par viņu ikdienas darbu.

Šogad Aglonas, Preiļu un Vārkavas novados Karjeras nedēļas pasākumos kopā piedalījās 14 novada izglītības iestādes, 1  profesionālās izglītības iestāde, kā arī 15 uzņēmumu un citu darba devēju, kuri piedāvāja 30 dažādus pasākumus – ekskursijas, radošās darbnīcas, diskusijas, meistarklases un paraugdemonstrējumus.

Karjeras nedēļu Preiļu novadā no 10. līdz 14. oktobrim rīkoja Preiļu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un citiem sadarbības partneriem: Preiļu novada domi, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Preiļu un Riebiņu novada TIC, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Preiļu Galvenā bibliotēka, Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Pelēču pamatskola, Preiļu 1. pamatskola, Preiļu 2. vidusskola, Salas pamatskola, Priekuļu sākumskola, Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” struktūrvienība Preiļi, Aglonas internātvidusskola, Vārkavas vidusskola, Aglonas vidusskola, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Šķeltovas pamatskola, Priežmalas pamatskola.

Preiļu novada Karjeras nedēļas fotogalerijas pieejamas sociālajā tīklā: draugiem.lv/viaa  un pašvaldības mājaslapā www.preili.lv .

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos. Šīgada Karjeras nedēļas tēma ir “ES BŪŠU darba tirgū”, kas aicina jauniešus iepazīt mūsdienu darba tirgu un tā daudzveidību.

Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notiek 25 Latvijas pilsētās un novados – Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dagdā, Preiļos, Tukumā, Līvānos, Bauskā, Limbažos, Smiltenē un Olainē.

Visā Latvijā Karjeras nedēļu jau piekto gadu organizē VIAA sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance.

Pasākumu programma 25 pilsētās un novados pieejama vietnē: viaa.gov.lv/karjeras_nedela, savukārt foto galerijas sociālajos tīklos facebook.com/KarjerasNedela un draugiem.lv/viaa.

Informāciju sagatavoja:
Maija Paegle, Preiļu novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.