VLPF projekta „Pavasara diena gadu baro” noslēguma pasākums

14.10.2016.

Rudens sāk iekrāsot koku lapas. Gājputni māj mums atvadu sveicienus, un  pagalmos viens pēc otra zālē ieripo tikko  izšķīlušies  brūnie kastanīši. Dzērves debesīs aizkliedz vasaru…. Tas liecina, ka Miķeļdiena ir  klāt! Šajā laikā saimnieki cenšas pabeigt  visus lauka  darbus, ļaujot zemei atpūsties līdz pavasarim. Visai ražai ir jābūt  zem jumta, jo Miķelis uz balta zirga atjājot pārbaudīt vai viss ir  izdarīts, tā iezīmējot rudens saulgriežus un aicinot ļaudis  svinēt svētkus par godu ražas novākšanai ar bagāti klātiem galdiem, dziesmām, dejām un rotaļām.  

Arī mēs, Ināras un Borisa Teterevu fonda atbalstītā līdzdarbības projekta „Pavasara diena gadu baro” dalībnieki un īstenotāji, jau otro gadu pēc kārtas pulcējāmies kopā, lai svinētu svētkus, saskaitītu un novērtētu  savus padarītos darbiņus. Un to nav mazums. Katra no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu 73 projektā iesaistītajām ģimenēm visu gadu cītīgi strādājušas, sējušas, stādījušas, ravējušas un vākušas, darbojušās, lai ziemā  būtu pilni pagrabi pašu izaudzētajiem labumiem. Rudenī ģimenes ar savu izaudzēto dāsni dalījās ar novadu sociālās aprūpes iestādēm. Gatavojoties pasākumam, katra novada projekta dalībnieki un sociālie darbinieki bija sagatavojuši izstādes ar saviem šīs vasaras ražas krājumiem, ar izaudzētajiem dārzeņiem, sārtvaidžiem āboliem un sagatavotajiem konservējumiem. Pēc pasākuma tas viss tika dāvināts Riebiņu novada Sociālās mājas ’’Rudenāji” iemītniekiem. Bērni bija raženi pastrādājuši, centīgi zīmēdami visu to, ko darījuši viņi un viņu ģimenes locekļi vasarā, kā veicies rudens darbiņos, par to no fonda darbiniekiem par piemiņu pretī saņemot  dāvanā krāsu zīmuļus un skaistas medaļas. Fonda darbinieki savukārt ir sarūpējuši visai projekta mērķa grupai un pasākuma ciemiņiem dāvanu – recepšu grāmatiņu „Konservēšanas ABC” lieliem un maziem no VLPF, kas pasākuma laikā tika prezentēta un dāvināta. Grāmatiņā publicētas iecienītākās receptes no čaklāko projekta dalībnieču un fonda darbinieču krājumiem. Ilustrācijām izmantoti ģimeņu bērnu zīmējumi. Riebiņu novada pašdarbnieki pasākuma dalībniekus priecēja  ar jautrām dziesmām, dejām un rotaļām. Pasākuma noslēgumā  dalībnieki un ciemiņi  cienājās ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienības Preiļi gatavotajiem gardumiem.

Paldies Riebiņu novada Kultūras centram par viesmīlību, uzņemot pie sevis projekta noslēguma pasākuma dalībniekus, Aglonas, Līvānu, Riebiņu, Preiļu, Vārkavas novadu pašvaldībām un sociālajiem dienestiem par atbalstu visā projekta „Pavasara diena gadu baro” realizācijas laikā.

 

Janīna Beča
projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.