Preiļu novada domes deputāti nolemj par valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadali

06.10.2016.

6. oktobra domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja valsts mērķdotāciju pedagogu atalgojumam sadalījumu. Tika nolemts piešķirt mērķdotāciju skolotāju atalgojumam novada vispārizglītojošajām skolām 111 550 eiro mēnesī, savukārt piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai – 9 416 eiro mēnesī.

Kā paskaidroja Preiļu novada domes finanšu analītiķe Lilija Ostrovska, iepriekšējā mērķdotācijas sadales sistēmā pašvaldība no valsts saņēma tikai kopējo valsts finansējuma summu, savukārt tagad finansējums tiek piešķirts vairākās sadaļās – lielās skolas (Preiļu 1. pamatskola un Preiļu 2. vidusskola), mazās skolas (Salas pamatskola, Pelēču pamatskola un Priekuļu sākumskola), Preiļu Valsts ģimnāzija un  trīs sadaļās Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola – vakara, neklātienes un tālmācības. Šogad Ministru kabineta noteikumi pieļauj 10% pārdali, savukārt nākamgad tie būs tikai 6%, un nākamos gadus līdzekļus pārdalīt nevarēs, tāpēc, kā norādīja L. Ostrovska, līdz tam laikam ir jāstrādā tā, lai optimizētu šo sistēmu un lai katrai izglītības iestādei pietiktu ar tai piešķirtajiem līdzekļiem.

Runājot par pedagogu atalgojumu, Lilija Ostrovska norādīja, ka pedagogu darba algas likme palielinājusies par 13,3% – ja iepriekš pedagogiem bija noteikta 420 eiro alga par 21 mācību stundu, tagad tā ir palielināta līdz 680 taču – par 30 mācību stundām. Līdz ar to algas pieaugums pedagogiem atkarīgs no stundu skaita. Taču jāņem vērā, ka pedagogu atalgojumu jūtami ietekmē izmaiņas attiecībā uz piemaksu par kvalitātes pakāpēm –  iepriekš par kvalitāti tika maksāts arī tad, ja skolotājs gatavojās stundām, konsultēja, audzināja klasi, bet tagad tikai par fakultatīvajām nodarbībām un kontaktstundām.

Kopējais mērķdotācijas apmērs pašvaldībai, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājies par aptuveni 3000 eiro mēnesī, ko ietekmēja bērnu skaita samazinājums, jaunā koeficientu sistēma, kā arī izmaiņas noteiktajā skolotāju/skolēnu proporcijā. Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis skaidroja, ka Preiļu pilsētai pēc jaunās sistēmas jābūt augstākai skolēnu un skolotāju skaita attiecībai – pilsētas skolās viena slodze ir uz 13 bērniem, savukārt lauku skolās – 10,5, kas savukārt samazina likmju skaitu, jo iepriekš proporcija bija 8,12.

Piecgadīgo un sešgadīgo apmācībai piešķirtā mērķdotācija ir pieaugusi un pedagogi saņems 620 eiro par slodzi. Iepriekšējā, 29. septembra, domes sēdē deputāti apstiprināja pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu no pašvaldības līdzekļiem arī 620 eiro apmērā par pilnu likmi. Savukārt Mūzikas un mākslas skolas un Bērnu un jauniešu sporta skolas pedagogi līdz 1. janvārim saņems atalgojumu vēl pēc iepriekšējās sistēmas 420 eiro par slodzi.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktorea

 

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2016.