Pieciem studentiem piešķirtas Preiļu novada pašvaldības stipendijas

06.10.2016.

6. oktobra ārkārtas domes sēdē deputāti apstiprināja nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” komisijas lēmumu piešķirt Preiļu novada pašvaldības stipendijas pieciem studentiem.

Stipendijām pieteikušies bija 7 jaunieši no dažādām augstākās izglītības iestādēm. Komisija lēma piešķirt stipendijas četriem medicīnas nozares studentiem, kā arī vienam inženierzinātņu studentam. Kā pastāstīja “Viduslatgales pārnovadu fonda” dibinātāja Valija Vaivode, būtiski, ka visi šie jaunieši ir ļoti motivēti un apņēmušies savu dzīvi saistīt ar Preiļiem.

“Viduslatgales pārnovadu fonds” un Preiļu novada dome ar stipendiātu slēdz trīspusēju līgumu uz visu studiju laiku. Stipendijas saņēmējam stipendijas piešķiršanas līgumā noteikts laiks jānostrādā pašvaldībā, pašvaldības uzņēmumā vai kapitālsabiedrībā, vai arī Preiļu novada pašvaldības teritorijā reģistrētā uzņēmumā.

Stipendiju piešķiršanas komisijā darbojās Valija Vaivode, Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Juris Erts, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Iveta Stare, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts un Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis.

Preiļu novada pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas pirmo gadu. Stipendijas mērķis ir sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Preiļu novada pašvaldības, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem. Nākamā pieteikšanās paredzēta 2017. gada vasarā.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2016.