Noslēdzies Jauniešu centra “ČETRI” jauniešu projekts “Preiļu novada stāsti Latvijas simtgadei”

12.10.2016.

Visu vasaru no 2016. gada maija līdz septembra beigām Preiļu novadā norisinājās jauniešu projekts “Preiļu novada stāsti Latvijas simtgadei”, kurš tika finansēts no Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās” 1.4. apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.

Projekta ietvaros norisinājās 10 aktivitātes: darba grupas tikšanās; 3 tematiski pasākumi “Stāsts caur kino”, “Stāsts caur ēdienu” un “Stāsts caur modi”; video ekspedīcijas pa Preiļu novadu; foto meistarklases jauniešiem; foto izstāde; 2 video stāstu prezentācijas Pelēčos un Prīkuļos, kā arī noslēguma prezentācija un danču vakars “Neformālā Večerinka”.

Īstenojot projektu jauniešu vidū tika veicināta izpratne par Latvijas vēsturi, tās nozīmi un vērtību mūsdienu kontekstā, stiprināta jauniešu piederības apziņa Preiļu novadam, Latvijai, kā arī iegūta praktiska pieredze novada vēstures liecību dokumentēšanā, fiksēšanā, apkopošanā un analizēšanā. Projekta ietvaros tika iegādāti arī pamatlīdzekļi: dators ar programmatūru, projektors un fotoaparāts ar video funkciju, kas tiek aktīvi izmantoti Jauniešu centra “ČETRI” ikdienas aktivitātēs un arī pasākumos.

Projekta laikā ir veicināta jauniešu patriotisma apziņas stiprināšana. Jauniešu centrs „ČETRI” sadarbībā ar represēto biedrību “Likteņa ceļš” un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju iesaistīja jauniešus ekspedīcijās pie novada vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuru rezultātā tapa 10 atmiņu stāstu video filma ar interesantiem novada iedzīvotāju stāstiem par Latviju un tika izveidoti 22 DVD diski ar skaistu noformējumu, kurus saņēma projekta sadarbības partneri un paši stāstu stāstītāji – dalībnieki. Ekspedīciju pilnais video materiāls tiks nodots Preiļu muzejam, lietošanai un glabāšanai nākamajām Preiļu iedzīvotāju paaudzēm. Projekta laikā tika izveidota arī jauniešu foto izstāde no 25 labākajām fotogrāfijām ar novada kultūrvēsturiskajām vietām, kā arī norisinājās interesanti tematiskie pasākumi ar vēstures apskatu caur dažādām tēmām – kino, ēdienu un modi. Projekta pasākumos tieši iesaistījās 184 dalībnieki.

Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI” saka lielu paldies visiem, kas piedalījās un palīdzēja projekta “Preiļu novada stāsti Latvijas simtgadei” tapšanā un īstenošanā. Īpašs paldies stāstu stāstītājiem, video filmas dalībniekiem, jaunajiem fotogrāfiem un projekta ekspertiem.

Projekta pasākums “Video stāstu prezentācija Pelēčos”, foto: Santa Ancāne 

Projekta tematiskais pasākums “Stāsts caur ēdienu”, foto: Santa Ancāne

Projekta noslēguma pasākums, danču vakars “Neformālā Večerinka”, foto: Ilva Rusiņa

Projekta vadītāja
Santa Ancāne 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.