Preiļu slimnīcā arī turpmāk būs pieejamas sociālās gultas

29.09.2016.

29. septembra domes sēdē deputāti nolēma paredzēt zaudējumu segšanu SIA “Preiļu slimnīca”, kas rodas, nodrošinot īslaicīgo sociālo pakalpojumu – Preiļu slimnīcas sociālās gultas. Tādējādi pakalpojums netiks pārtraukts un būs pieejams novada iedzīvotājiem arī turpmāk.

Lūgumu nemainīt sociālo gultu atrašanās vietu un apkalpojošo personālu kolektīvā vēstulē Preiļu novada domei, SIA “Preiļu slimnīca” un Labklājības pārvaldei izteica pakalpojuma saņēmēji, norādot, ka cienījamā vecumā un ar virkni slimību tas radītu nevajadzīgu stresu un neērtības gan pacientiem, gan viņu tuviniekiem.

Kā domes sēdē norādīja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, šobrīd sociālās gultas Preiļu slimnīcā izmanto 7 cilvēki, no tiem 5 ir Preiļu novada iedzīvotāji. Uzturēšanās maksa klientiem ir 18 eiro diennaktī, kas nenosedz reālās izmaksas, tāpēc starpību ir apņēmusies segt pašvaldība. Jāņem vērā, ka palielinoties pakalpojuma saņēmēju skaitam, izmaksas uz vienu personu un līdz ar to arī pašvaldībai nosedzamā zaudējumu summa samazinātos.

Domes sēdē priekšsēdētāja arī informēja, ka no nākamā gada tiek plānots paplašināt Preiļu novada pašvaldības pansionātu „Preiļi”, jo šobrīd ne visi novada iedzīvotāji, kam šis pakalpojums būtu nepieciešams, to var saņemt mūsu novadā un ir spiesti izmantot citu pašvaldību pakalpojumus. Preiļu pansionātā šobrīd tiek nodrošināta vieta 24 personām, savukārt, paplašinot 2. stāvu, vietu skaits pieaugtu vēl par 24.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2016.