Izmaiņas Preiļu novada pašvaldības nodevās par tirdzniecību publiskās vietās

29.09.2016.

Preiļu novada domes deputāti kārtējā domes sēdē skatīja sagatavotos priekšlikumus par pašvaldības nodevas apmēriem ielu tirdzniecības vietās Preiļu novada pašvaldības teritorijā. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo likumdošanu tika pieņemts lēmums apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Preiļu novada domes 2009.gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 „Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā”.

Vienreizējā nodeva par ielu tirdzniecību pilsētas teritorijā uz vienu dienu paredzama 2 eiro apmērā, tirdzniecībai uz vienu nedēļu – 10 eiro, bet tirdzniecībai uz vienu mēnesi – 30 eiro apmērā.

Pašvaldības nodeva ielu tirdzniecībai pagastu teritorijās vienas dienas tirdzniecībai paredzēta 1 eiro apmērā, vienai nedēļai – 5 eiro un vienam mēnesim – 15 eiro.

Nodeva izbraukuma tirdzniecībai pilsētas teritorijā vienam mēnesim noteikta 30 eiro, savukārt izbraukuma tirdzniecība pagasta teritorijā – 20 eiro.

Vienreizējai tirdzniecībai gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā pilsētas teritorijā pašvaldības nodeva būs 7 eiro, bet vienreizējai tirdzniecībai gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā pagasta teritorijā pašvaldības nodeva paredzēta 4 eiro apmērā.

Saistošie noteikumi “Grozījumi Preiļu novada domes 2009. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2009/04 „Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā” stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2016.