Preiļu novada iedzīvotājiem ir dota iespēja šķirot atkritumus

03.10.2016.

SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa atgādina, ka ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja iesaistīties dalītās atkritumu vākšanas sistēmā un aicina šim nolūkam izmantot dalīti vākto atkritumu laukumus. Preiļu pilsētā ir 22 dalīti vākto atkritumu laukumi, kā arī pa vienam laukumam Aizkalnē un Līčos.

Pārstrādei derīgos atkritumus mest speciāli tam paredzētajos konteineros mudina rūpes par dabu un nākotni. Šķirojot tiek samazināts kopējais poligonā apglabātais atkritumu daudzums, tādējādi samazinot atkritumu poligona platību un negatīvo ietekmi uz vidi. Šķirošana ir veids, kā taupīt dabas resursus, jo no izlietotajām precēm atkārtoti var ražot izejvielas un produktus, un šķirošana ir neatņemama veselīga un videi draudzīga dzīvesveida sastāvdaļa.

Konteineros ar dzelteniem vākiem drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus, cieto plastmasu (HDPE) – plastmasas kanniņas). Novērots, ka Preiļu iedzīvotāji visvairāk šķiro papīru un PET pudeles, taču jāatceras, ka dzeltenajos konteineros jāmet arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas.

Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzama pudeles, spoguļus, lampu kupolus. Stikls jāšķiro atbildīgi! Katram stikla veidam ir savādāks sastāvs, tādēļ piemaisījumi pārstrādātajam stiklam maina krāsu un vērtību, kā arī bojā stikla pārkausēšanas krāsnis.

SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas nodaļa pateicas visiem iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, kuras, izturoties atbildīgi pret vidi, apzinīgi šķiro atkritumus!

 

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.