Aicinām pieteikt kandidātus apbalvošanai ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem

26.09.2016.

Sakarā ar Latvijas Republikas 98. gadadienu Preiļu novada dome aicina izvirzīt apbalvošanai ar domes Atzinības rakstiem personas, kuras ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod īpašu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā. Iesniegtos piedāvājumus izskatīs dome, lemjot par katru kandidātu atsevišķi. Priekšlikumus un informāciju par izvirzīto kandidātu darbību lūdzam iesniegt rakstiski Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā līdz 14. oktobrim.

Atzinības raksti iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā 17. novembrī.

Noteikumi „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināti 2014. gada 24. aprīļa Preiļu novada domes sēdē (protokols Nr.4., p.2.1). 

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.