Godinās Preiļu novada Atzinības rakstu, Pateicības rakstu un Goda zīmju saņēmējus

17.11.2016.

17. novembrī plkst. 18.00 Preiļu Kultūras namā notiks Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas 98. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums. Tā laikā tiks godināti Preiļu novada Atzinības un Pateicības rakstu saņēmēji, kā arī pirmo reizi tiks pasniegtas Goda zīmes “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā”.

Atzinības rakstus šogad saņems:

1. Marija Briška, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekle – par aktīvu darbošanos Pensionāru biedrības valdē un novada sabiedriskajā dzīvē,

2. Ilze Broka, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu jaunās paaudzes izglītošanā,

3. Uldis Čerpakovskis, Preiļu 1. pamatskolas skolotājs  – par ieguldījumu jauniešu profesionālajā izglītošanā un sabiedriskajām aktivitātēm,

4. Ruta Dzene, Pelēču pamatskolas skolotāja – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu,

5. Tamāra Elste, ilggadēja  laikraksta “Novadnieks” redaktore ­– par ilggadēju un profesionālu Preiļu novada dzīves atspoguļošanu un sabiedrības informēšanu un izglītošanu,

6. Guntis Grigorjevs, saimniecības “Jaunstikāni” īpašnieks – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā,

7. Marija Ivbule, Preiļu novada Izglītības pārvaldes speciāliste – par ilggadēju radošu darbu izglītības attīstībā un ieguldījumu vides sakārtošanā savā saimniecībā,

8. Vitālijs Livmanis, zemnieku saimniecības “Jāņumājas” īpašnieks – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Pelēču pagastā,

9. Olga Siliņa, Preiļu 2. vidusskolas skolotāja – par ilggadēju, radošu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu,

10. Žanna Silionova, Labklājības pārvaldes sociālā darbiniece – par ieguldījumu un profesionalitāti sociālajā darbā Preiļu novadā,

11. Svetlana Stepanova, sieviešu vokālo ansambļu “Rjabinuška” un “Kaļinuška” vadītāja – par ieguldījumu tautas mākslas attīstībā un nacionālo minoritāšu kultūras saglabāšanā Preiļu novadā,

12. Oļegs Šarigins, SIA “AKOtehnika” valdes loceklis – par uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu un darba vietu nodrošināšanu Saunas pagastā,

13. Helēna Šoldre, Preiļu pagasta iedzīvotāja, politiski represētā – par ieguldījumu vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un nodošanā jaunajām paaudzēm,

14. Sandra Zagorska, Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas skolotāja – par ieguldījumu Preiļu novada jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā,

15. Juris Želvis, SIA “BE un BE” pārstāvis – par inovatīva produkta ražotnes izveidi un ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Aizkalnes pagastā.

Pateicības raksti tiks pasniegti:

 Inārai Kļavinskai, Pelēču pamatskolas sētniecei – par atzinīgu  un kvalitatīvu pienākumu izpildi,

 Nellijai Kondratjevai, Preiļu novada bāriņtiesas sekretārei – par ilggadēju darbu bāriņtiesu sistēmā,

 Vallijai Leonei, biedrības “Mūsmājas” brīvprātīgajai darbiniecei – par aktīvu radošu darbu biedrības pasākumu organizēšanā,

 Dainim Zukulam, SIA “Preiļu saimnieks” galdniekam – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā.

 Šogad pirmo gadu pasniegs arī Goda zīmi “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā”, un to saņems:

Donats Botors – Livdāns – ilggadējs Preiļu 1. (1960-1970) un Preiļu 2. vidusskolas (1970-1987) direktors,

Marcijanna Opule – Preiļu 1. vidusskolas direktore (1970-1986), ilggadēja pedagoģe,

Jānis Teilāns – mūzikas skolotājs,

Jūlija Akmane – ilggadēja Pelēču pamatskolas direktore. 

17. novembra pasākumā aicināti piedalīties visi mūsu novada iedzīvotāji. Pasākumu kuplinās tautas mākslas kolektīvu koncerts. Ieeja – brīva.

Valsts svētku svinēšana Preiļu novadā turpināsies 18. novembrī plkst. 10.00 ar dievkalpojumu Preiļu Romas katoļu baznīcā, no plkst. 16.00 līdz 17.00 laukumā Raiņa bulvārī 19 – gaismas akcija “Gaisma novadam”, plkst. 16.00 izstādes “Jubilāra vaļasprieks” atklāšana kopā ar Jāni Streiču, savukārt svētku kulminācija būs plkst. 17.00 kultūras namā – sarīkojums “Vakarēšana”, kurā Jānis Streičs un aktieri Sarmīte Rubule, Karina Lučiņina, Jānis Paukštello, kā arī mūziķis Ēriks Zeps un ansamblis “Dziga” kopā ar skatītājiem lasīs un izdziedās Jāņa Klīdzēja stāstu “Zelta krustiņš”. Tā būs vakarēšana kā kinorežisora bērnībā, kad ziemas vakaros sanāca kaimiņienes, lai, darinot līdzpaņemtos rokdarbus, varētu klausīties, ko Streiču Jānītis tām lasīja priekšā.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada mājas lapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2016.