PVĢ Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības projekta tikšanās Rumānijā

19.10.2016.

No 19. līdz 22. oktobrim  PVĢ Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Home Alone”( “Viens pats mājās”) partnerskolā  Breilā, Rumānijā, notika pirmā starpvalstu  projekta sanāksme, kurā piedalījās visu partnerības skolu projekta koordinatori un priekšmetu skolotāji. PVĢ pārstāvēja IT skolotājs Juris Erts un projekta koordinatore Anna Verza.

Pēc projekta apstiprināšanas, šī bija pirmā projekta partneru tikšanās un iepazīšanās. Sanāksmes galvenais  mērķis – precīza un detalizēta projekta darba plānošana, pienākumu sadale, veicamie uzdevumi,  plānotie rezultāti, projekta publicitātes un ilgtspējības jautājumi.

Šobrīd esam sākuši aktīvi gatavoties mācīšanās/mācīšanas/mācību aktivitātēm, kuras notiks Poznaņā, Polijā.  Šajās aktivitātēs piedalās visu partnerības skolu projekta dalībnieki -skolēni.  No mūsu ģimnāzijas uz Poliju dosies 5 projekta dalībnieces un skolotāja Ilze Rožinska.

Projekta koordinatore Anna Verza

 

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2016.