Valsts prezidents Preiļos: pašvaldībām jāpieņem izšķiroši, uz attīstību vērsti lēmumi

08.11.2016.

Pašvaldības šobrīd ir izaicinājumu priekšā, jo tām jāpieņem izšķiroši un tālredzīgi lēmumi par svarīgāko pakalpojumu sniegšanu saviem iedzīvotājiem. Prieks, ka Preiļu pilsēta un novads vienmēr spējuši izmantot iespējas vietējās infrastruktūras attīstībā,” teica Valsts prezidents Raimonds Vējonis otrdien reģionālās vizītes laikā Preiļos. 

Tiekoties ar Preiļu novada domes deputātiem, Valsts prezidents uzklausīja viņu stāstīto par paveiktajiem un plānotajiem darbiem tādos jautājumos kā pašvaldības sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem, uzņēmējdarbības vides attīstība un kultūras dzīves organizēšana.

“Ir jāpieņem izšķiroši lēmumi daudzās jomās, tai skaitā par izglītības un veselības aprūpes nozari. Lēmumiem ir jābūt vērstiem uz attīstību, arī ja tie nav populāri,” uzsvēra Valsts prezidents, norādot, ka iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu infrastruktūra ir jāveido atbilstoši demogrāfiskajai situācijai un pieejamajam finansējumam.

Raimonds Vējonis vizītes laikā apmeklēja piena pārstrādes uzņēmumu “Preiļu siers”, kas ir lielākais darba devējs Preiļu novadā. „Tāpat kā ikvienā citā Latvijas novadā arī Latgalē nepieciešama uzņēmība, inovatīvas idejas, skaidri mērķi un drosme rīkoties, tad rezultāts neizpaliks. Esmu gandarīts, ka viens no lielākajiem savas nozares uzņēmumiem atrodas tieši Latgalē,” teica Valsts prezidents.

Viņš norādīja, ka uzņēmums ir izcils piemērs tam, ka ar labu nišas produktu, inovācijām ražošanā un videi draudzīgu, tālredzīgu domāšanu var veiksmīgi konkurēt ne tikai vietējā mērogā, bet arī pasaules tirgos. “Ne velti lielākā daļa “Preiļu siera” produkcijas tiek eksportēta uz vairāk nekā 45 pasaules valstīm,” atzīmēja Raimonds Vējonis. 

Valsts prezidents viesojās Preiļu 1. pamatskolā, aicinot bērnus aktīvi piedalīties Latvijas valsts svētku organizēšanā un svinēšanā, gaidot arī Latvijas pirmo simtgadi 2018. gadā. “Apgūtās zināšanas ir labākā dāvana Latvijai dzimšanas dienā,” teica Raimonds Vējonis. Savukārt tiekoties ar Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, Valsts prezidents norādīja, ka jauniešiem ir aktīvi jāiesaistās sabiedriskajā dzīvē savā skolā un pašvaldībā, gūstot vērtīgu pieredzi, kas vēlāk var noderēt, darbojoties valsts pārvaldē vai uzņēmējdarbībā. 

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.