Salas pamatskolā noticis jautrs Tēva dienas pasākums

12.09.2016.

Pēdējos gados Latvijā arvien populārāka kļūst Tēva diena, kuru atzīmējam septembra otrajā svētdienā.  Ikdienā mēs visi lietojam jēdzienus tēva nams, tēva mājas, tēva padoms. Labi, ja ģimenē ir abi vecāki – mamma un tētis.                                                                                 

Arī Salas pamatskolā 12. septembrī tēvi ieradās uz Tēva dienas  pasākumu “Mans tētis vislabākais.” Katrs bērns sniedza veltījumu savam tētim, skandējot dzeju, dziedot dziesmas skolas korī, izdejojot jautrās dejas folkloras kopā “Dzeipureņš”. Sirsnīgi un lepni izskanēja dziesma “Mans tētis”, lepnums un  humors ievijās dzejā no jaunākajām dzejoļu grāmatām “Tētis”. Skolas pašpārvaldes dalībnieki savā priekšnesumā runāja nevis par tēvu pienākumiem, bet gan par tiesībām – tiesības būt kopā ar bērniem, atbalstīt viņus, sekot viņu gaitām skolā, iesaistīties bērnu audzināšanā.

Bet tētiem šoreiz nebija tikai pasīvu klausītāju loma, nācās arī pašiem padarboties, demonstrēt savu erudīciju dažādos konkursos, sportiskās atrakcijās, atbildēt uz āķīgiem jautājumiem.

Interesanti bija vērot tēvu un dēlu sadarbību konkursā “Kad mammas nav mājās”, kurā bija jāsakomplektē virtuvē nepieciešamās praktiskās lietas maltītes pagatavošanai. Pirkstu veiklību tētiem kopā ar dēliem nācās apliecināt, demonstrējot savu prasmi pupiņu šķirošanas konkursā. Izrādījās, ka visi klātesošie tēvi varēja lepoties arī ar meitām, kurām nu bija jāsapin bize. Tas nenācās tik viegli izdarāms, bija arī pārsteigums, ka meitai tik gari mati izauguši. Aizrautīgā dāvanu spēlē tika noskaidroti uzvarētāji dažādās nominācijās – muzikālākais tētis, atraktīvākais tētis, stiprākais tētis u.c. Pasākuma noslēgumā bērnus iepriecināja tēvu sagatavotais konfekšu salūts.

Paldies pasākuma režisorei skolotājai Zitai Pastarei, paldies tēviem, arī krusttēviem, kuri atrada laiku, lai būtu kopā  ar saviem bērniem un krustbērniem svētku reizē un kuplināja pasākumu!

Valentīna Madalāne, direktores vietniece izglītības jomā

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.