23. septembrī LVMI SILAVA Meža Programma Latvijas sabiedrībai 2016 seminārs

23.09.2016.

LVMI SILAVA Meža Programma Latvijas sabiedrībai 2016

23. septembra plāns

 

 

 

23.septembris

 

Līvāni,

Domes iela 3 

SEMINĀRS  LĪVĀNU NOVADĀ

 

Meža nozare Latvijā. Koksnes izmantošana būvniecībā. Ekosistēmas. Īpaši aizsargājamās teritorijas. Biotopi.

Meža sertifikācija, darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā.

Meža dzīvnieku skaita regulēšana, Āfrikas cūku mēra apkarošana

9.45 – 10.00

Ierašanās Līvānos, Domes ielā 3, Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā. reģistrācija, kafija.

 

10.00 – 10.05

Semināra ievads. LVMI Silava Meža Programma Latvijas sabiedrībai 2016.

LVMI “Silava” Meža Programmas vadītājs

Mg.silv.Māris Liopa

 

10.05 – 11.00

 Meža nozares loma Latvijas tautsaimniecībā 
un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipi. Koksnes izmantošana būvniecībā – iespējas un perspektīva.

Biedrības “Zaļās Mājas” vadītājs Kristaps Ceplis

 

11.00 – 12.30

 

 

Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas. Vides aizsardzība – problēmas un risinājumi Latvijā un ārzemēs. Sabiedrības interešu ievērošana. Juridiskie aspekti.

 Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

Mg.silv.Māris Liopa

12.30 – 12.45

Kafijas pauze

 

12.45 – 14.15

Meža sertifikācijas veidi, standarti un principi.  Vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšana apsaimniekojamā teritorijā. Ieguvumi no meža sertifikācijas.

 

Darba un vides aizsardzība mežsaimniecībā.

Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektors

Mg.ohs.Jānis Švirksts

14.15 – 15.00

 

Meža dzīvnieku skaita regulēšana, Āfrikas cūku mēris – pasākumi tā ierobežošanai, situācijas novērtējums un turpmākā darbība

Latvijas Mednieku asociācija( LATMA ) Kārlis Dadeiks

15.00 – 15.30

Dalībnieku diskusija

 

Seminārs ir bezmaksas. Tālrunis: 22024485, Gunita.

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.