1. oktobrī Starptautiskajai senioru dienai veltīts sarīkojums “Lai gadiem proti ziedēt līdz!”

01.10.2016.

Jau par tradīciju kļuvis, ka katru gadu oktobra pirmajā sestdienā Preiļu novada pensionāri pulcējas uz kopīgu pasākumu. Šogad uz Starptautiskās senioru dienas sarīkojumu “Lai gadiem proti ziedēt līdzi” Preiļu kultūras namā aicinām novada pensionārus 1. oktobrī. Tematiskais sarīkojums sāksies plkst. 13.00.

Par aktīvu darbošanos novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē tiks sveikti vairāki seniori. Preiļu novada domes Pateicības šogad saņems:

Anfisa Abramova, par aktīvu un ilggadēju darbošanos Preiļu novada Pensionāru biedrības valdē un senioru vokālajā ansamblī “Kaļinuška”,

Vladislavs Bogotais, par atsaucību un aktīvu darbošanos Saunas pagasta pensionāru sabiedriskajā un kultūras dzīvē,

Valentīna Dzene, par aktīvu darbošanos Preiļu pagasta pensionāru kopas sabiedriskajos un kultūras pasākumos,

Valentīna Fiļimonova, par aktīvu darbošanos senioru vokālajā ansamblī “Kaļinuška”,

Olga Kivko, par ilggadēju darbošanos vokālajā ansamblī “Virši” un Preiļu novada dramatiskajā kopā,

Larisa Koroļova, par aktīvu darbošanos vokālajā ansamblī “Kaļinuška”,

Marija Madelāne, par aktīvu un ilggadēju darbošanos Preiļu novada Pensionāru biedrības valdē,

Leontīna Manuilova, par ārstnieciskās vingrošanas bezmaksas nodarbību vadīšanu Preiļu senioriem un darbošanos deju kolektīvā “Brūklenājs”,

Leontīna Matvejeva, par aktīvu iesaistīšanos Pelēču pagasta sabiedriskajā dzīvē,

Santa Karina Oša, par ilggadēju un veiksmīgu vokālā ansambļa “Virši” vadīšanu,

Monika Putāne, par aktīvu līdzdalību Aizkalnes pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē,

Pēteris Skutels, par aktīvu iesaistīšanos Saunas pagasta sabiedriskajā dzīvē,

Valentīna Smaģiņa, par aktīvu darbošanos Jasmuižas Romas katoļu baznīcā,

Anna Smane, par aktīvu iesaistīšanos Pelēču pagasta sabiedriskajā dzīvē,

Aleksandrina Upeniece, par aktīvu līdzdalību Saunas pagasta sabiedriskajā dzīvē,

Janīna Upeniece, par aktīvu un ilggadēju darbošanos Pensionāru biedrības valdē,

Valentīna Višņevska, par ilggadēju darbošanos vokālajā ansamblī “Virši”, Preiļu katoļu baznīcas korī un Riebiņu pagasta folkloras ansamblī,

Bronislavs Zalāns, par aktīvu darbošanos Saunas pagasta pensionāru sabiedriskajā un kultūras dzīvē,  

Tekla Ziemele, par aktīvu līdzdalību Aizkalnes pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

Esat sirsnīgi gaidīti pasākumā!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.