Preiļu 1. pamatskolas skolēniem iespēja piedalīties starptautiskā projektā “Urban Explorers”

07.09.2016.

Oktobrī un novembrī Preiļu 1. pamatskolas skolēniem būs iespēja piedalīties starptautiskā eTwinning projektā “Urban Explorers” (“Pilsētas pētnieki”).

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot IKT un projektu kā mācību metodi.

Šī gada 8.-11. jūnijā Viļņā notika eTwinning starptautisks kontaktu veidošanas seminārs “Spēļu elementu izmantošana mācību procesā”. Seminārā piedalījās skolotāji no 11 Eiropas valstīm. Latviju pārstāvēja 10 skolotāji, viņu vidū arī Preiļu 1. pamatskolas skolotāja Velta Danovska.

Lektori no dažādām Eiropas valstīm un starptautiskām organizācijām prezentēja savu pieredzi IKT izmantošanā stundās ar mērķi padarīt stundas interesantākas un motivēt skolēnus darbam.  Trīs dienas tika apgūtas sekojošas tēmas:  spēļu aktivitātes klasē un spēle kā metode mācību procesā, mobilo ierīču izmantošana mācību procesā, kā izveidot spēlēm draudzīgu klases vidi, TwinSpace virtuālās vides iespējas u.c. Semināra dalībniekiem bija iespēja pašiem veidot uzdevumus un stundas, izmantojot IKT.

Vienlaicīgi semināra laikā bija iespēja izveidot un pieteikt eTwinning projektu. Tas sekmīgi tika realizēts: septembrī un oktobrī mūsu skolas skolēni kopā ar Lietuvas, Čehijas un Horvātijas vienaudžiem piedalīsies projektā “Urban Explorers”( “Pilsētas pētnieki”). Tā būs laba iespēja apgūt jaunas IKT prasmes, iegūt jaunus draugus, komunicējot un sadarbojoties tiešsaistē, uzlabot angļu valodas zināšanas, uzzināt par vienaudžu dzīvi citās valstīs.

Preiļu 1. pamatskolas skolotāja
Velta Danovska

 

 

Pēdējās izmaiņas: 07.09.2016.