Pieņemta jauna bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

25.08.2016.

25. augusta Preiļu novada domes sēdē deputāti, izskatot Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vadītājas Daces Verbickas sniegto informāciju, apstiprināja Preiļu novada domes saistošos noteikumus “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē”.

Jaunie noteikumi paredz, ka bērnus var reģistrēt pirmsskolas izglītības iestādē visu kalendāro gadu no 1,5 gadu vecuma. Atšķirībā no iepriekš spēkā esošajiem noteikumiem, bērns nav jāpiesaka reģistrācijai uzņemšanai bērnudārzā no dzimšanas brīža, līdz ar to vecākiem nav jāveic arī pārreģistrācija, kā tas bija iepriekš.

Jauna kārtība pieņemta, jo Preiļu novadā tiek nodrošināta vieta pirmsskolas izglītības iestādē visiem bērniem un nav nepieciešams veidot rindu, piesakot bērnus jau no dzimšanas brīža. Šobrīd PII “Pasaciņa” Celtnieku ielā mazbērniem (no 1,5 līdz 3 gadu vecumam) ir pieejamas 4, savukārt Mehanizatoru ielā – 2 grupiņas.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas “Preiļu Novada vēstīs”.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2016.