Dzīvokļa īpašuma Rēzeknes ielā 24-51 elektroniskā izsole

15.08.2016.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, rīko nekustamam īpašumam Rēzeknes ielā 24-51, Preiļos, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 51, platība 37,42 m2. Ierakstīts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1831 B-51, kadastra numurs: 7601 900 2435.

Īpašuma izsoles sākumcena: 4100,00 EUR.

Izsoles solis: 400,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 15. augustā pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums ir 2016. gada 14. septembrī pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 4. septembrim nepieciešams iemaksāt nodrošinājuma summu 410,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas, reģ. Nr. 11025911956, depozīta kontā Valsts Kasē Nr. LV63TREL9199011001000, kods TERLLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Informācija pa tālruni 64521195

 

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.