Apstiprināts ceļu saraksts būvdarbu veikšanai

25.08.2016.

25. augusta Preiļu novada domes sēdē deputāti lēma par ceļu saraksta apstiprināšanu būvdarbu konkursam „Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve”. Izskatot sagatavotos būvprojektus un to realizācijas aptuvenās izmaksas, tika pieņemts lēmums veikt ceļu pārbūvi pa kārtām.

1. kārtas ietvaros paredzēts veikt ceļu Aizkalne – Maskavicišķi – Zapori (Aizkalnes pagasts), Kurmi – Omolka (Pelēču pagasts), Anspoki – Stolderi (Preiļu pagasts) un Lielo Anspoku ceļa (Saunas pagasts) pārbūvi.

2. kārtā būvdarbi paredzēti ceļiem Rinči – Gorliški – Raudovka (Aizkalnes pagasts), Aizkalne – Anenhofa – Maskavicišķi – Zapori (Pelēču pagasts) un Purmaļi – Lielie Anspoki (Saunas pagasts).

3. kārtā ieplānots pārbūvēt ceļus Arendole – Pelēči (Pelēču pagasts), Betišķi – Jašore (Saunas pagasts) un Daugavieši – Madaras (Preiļu pagasts).

Ceļu pārbūves būvprojektu izstrādi veica SIA „JOE”. Lauku ceļu būvdarbi paredzēti Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Preiļu novada Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins informēja, ka projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota Preiļu novada pagastu ceļu infrastruktūras kvalitāte, iedzīvotāju un autobraucēju drošība uz ceļa, nodrošināta pakalpojumu sasniedzamība neatkarīgi no iedzīvotāju dzīves vietas. Svarīgi ir arī veicināt uzņēmējdarbības un apdzīvotības saglabāšanos Preiļu novada Aizkalnes, Pelēču, Saunas un Preiļu pagastos.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2016.